Kontrakt dla województwa podpisany

Kontrakt programowy dla województwa opolskiego to umowa pomiędzy rządem a Województwem Opolskim, dotycząca pieniędzy unijnych dla naszego regionu na lata 2021-2027. Kontrakt właśnie został podpisany.

W imieniu Województwa Opolskiego kontrakt podpisali wicemarszałkowie Zuzanna Donath-Kasiura i Zbigniew Kubalańca., wcześniej swój podpis na dokumencie złożył Minister Funduszy i Polityki Regionalnej. Jak podkreśla wicemarszałek Donath-Kasiura,  umowa z rządem opiewa na 920 milionów euro z polityki spójności, na które może liczyć nasz region w latach 2021-2027. – W tej umowie zawarte zostały przedsięwzięcia, istotne dla poprawy jakości życia mieszkańców i dla rozwoju całego województwa, które będzie można dofinansować z funduszy unijnych, będących w gestii zarządu województwa – mówi. To przede wszystkim zadania związane z infrastrukturą drogową, usługami społecznymi, ochroną zdrowia czy szeroko rozumianą polityką społeczną.

Teraz czekamy, aż rząd zakończy negocjacje Umowy Partnerskiej z Komisją Europejską, wtedy zarząd województwa będzie mógł rozpocząć z Komisją formalne negocjacje programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027”.

W programie regionalnym  – wzorem poprzedniej perspektywy finansowej – utrzymane zostało tzw. podejście subregionalne, a  największy nacisk zostanie położony na wsparcie gospodarki niskoemisyjnej i walki ze zmianami klimatu, działania związane z włączeniem społecznym, podniesienie dostępności komunikacyjnej regionu oraz rozwijanie mobilności miejskiej.

W pakiecie przedsięwzięć priorytetowych województwa opolskiego znalazły się m.in. programy:

  • „Zielono nam – Opolskie przeciwdziała zmianom klimatu” ( 11 mln euro);
  • „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – etap II” (10 mln euro);
  • „Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy” (27 mln euro);
  • „Przebudowa dróg wojewódzkich, w tym obwodnic, mających na celu ułatwienie dostępu do stolicy regionu, Autostrady A4 oraz dróg ekspresowych” (97,7 mln euro);
  • rewitalizacja obszarów miejskich oraz wiejskich (wyniesie 45,8 mln euro).

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy