Budżet województwa na rok 2021 uchwalony

Ponad 537 milionów złotych po stronie dochodów i 570 milionów po stronie wydatków, z czego na inwestycje niemal 139 milionów złotych – to liczby budżetu województwa opolskiego na rok 2021. Radni przyjęli go podczas grudniowej sesji sejmiku.

Dochody budżetu Województwa na 2021 rok zaplanowane zostały na poziomie 537 614 766 zł, zaś planowane wydatki wynoszą 570 588 187 zł. Przewiduje się tym samym deficyt budżetowy w wysokości 32 973 421 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2020 roku.

– W mojej ocenie to racjonalny budżet, oparty o wydatki 2020 roku i skonstruowany tak, żeby można nim było elastycznie zarządzać, bo nie wiadomo, jak długo będziemy się mierzyć jeszcze z pandemią i jej skutkami. W każdym budżecie bardzo ważne są dla nas trzy sprawy –  to, co budujemy i zostawiamy kolejnym pokoleniom, zarządzanie naszym długiem oraz możliwość wspierania dotychczasowych partnerów – mówił marszałek Andrzej Buła. Informował, że w przyszłym roku, ze względu na sprawne wykorzystywanie i rozliczanie funduszy unijnych, w województwie będzie do wykorzystania  już mniej pieniędzy unijnych niż w tym i ubiegłych latach.  Ale zarząd zaplanował inwestycje na poziomie niemal 139 milionów złotych. Wśród nich są m.in. kolejne inwestycje na drogach wojewódzkich na kwotę 63 937 400 zł, wydatki w ochronie zdrowia – 21 163 082 zł, dalszy ciąg wieloletnich inwestycji w zespole parkowo-pałacowym w Mosznej –  10 221 967 zł czy zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych – 4 165 367 zł.

W przyszłorocznym budżecie planowane jest zmniejszenie zadłużenia Województwa o kwotę 18 850 000 zł, tj. o 23,6%.  Spadnie ono z kwoty 80 000 000 zł na koniec 2020 r. do kwoty 61 150 000 zł na koniec 2021 r. Spłatę długu, mimo planowanego deficytu budżetowego, umożliwią wolne środki z lat ubiegłych.

– Warto podkreślić, że przyszły rok będzie pierwszym, w którym zostaną wypłacone stypendia dla studentów w zawodach medycznych. Mamy na ten cel 1 188 000 zł. Rozpoczynamy także realizację Europejskiego Budżetu Obywatelskiego, kontynuowane będą Marszałkowski Budżet Obywatelski i Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – wymieniał marszałek Andrzej Buła.

Radna Martyna Nakonieczny, zabierając głos w imieniu klubu PIS, mówiąc o pozytywach budżetu, wskazywała na program stypendialny dla studentów medycyny i niskie zadłużenie budżetu. Ale więcej uwagi poświęciła krytyce jego założeń. – Najsłabszy jest element inwestycyjny tego budżetu, brakuje w nim założeń do realizacji Europejskiego Funduszu Odbudowy, brakuje pomysłu na rozwój regionu. Dlatego klub radnych PIS będzie głosować przeciwko przyjęciu budżetu – mówiła. Radny Robert Węgrzyn, przedstawiając opinię koalicji KO-MN-PSL, wskazywał na to, iż  jest to budżet kontynuacji w zakresie skutecznego pozyskiwania środków europejskich. – Zaproponowany natomiast poziom wydatków bieżących gwarantuje właściwe funkcjonowanie jednostek budżetowych oraz umożliwia dalsze zdobywanie środków zewnętrznych w trakcie roku budżetowego – dodawał. Zwrócił także uwagę na zdecydowaną reakcję zarządu województwa na pandemię i podjęte w związku z tym działania w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19, poprzez wprowadzenie autopoprawką do budżetu 2021 projektów na kwotę niemal 54 milionów zł, w tym projektu „Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID – 19” na kwotę prawie 22 milionów zł.

Po dyskusji budżet na 2021 rok przyjęto 16 głosami za, 8 przeciw.

Budżet województwa na rok 2021 – streszczenie

Świąteczno-noworoczny akcent

To była ostatnia w tym roku sesja. Radni ostatnio spotykali się on-line, ale teraz mieli okazję do bezpośrednich rozmów i złożenia sobie świątecznych i noworocznych życzeń. To przedświąteczne spotkanie radnych – zgodnie z wieloletnią tradycją – rozpoczęło przekazanie władzom regionu Betlejemskiego Światełka Pokoju przez opolskich harcerzy. A składaniu świątecznych życzeń towarzyszyły kolędy i pastorałki, wyśpiewane przez Żanetę Plotnik.

Przewodniczący sejmiku Rafał Bartek podziękował artystce za wprowadzenie w świąteczny nastrój  w tym trudnym dla wszystkich czas, a składając życzenia świąteczne podziękował wszystkim za ten mijający rok.  – Dziękuję za bardzo dobrą współpracę podczas tej wyjątkowej sytuacji, za podejmowanie nowych wyzwań i radzenia sobie z nimi. Dziękuję naszym partnerom, także zagranicznym, za dobre kontakty mimo braku możliwości spotkań bezpośrednich. A życząc wszystkim zdrowych i spokojnych świąt życzę jednocześnie, żeby  podczas świątecznych spotkań myśleć o tym, co nas łączy. Niech ta trudna sytuacja będzie okazją właśnie do takiej refleksji – mówił przewodniczący Rafał Bartek.

VR

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy