Aktualności

„To jest przedziwna choroba”

Otwarte spotkanie z ekspertem do walki z COVID-19 doktorem Pawłem Grzesiowskim zorganizował Szpital Wojewódzki w Opolu wraz z Urzędem Marszałkowskim.

Dziś Zarząd Dróg Wojewódzkich podpisał umowę z wykonawcą – firmą Drog-Bud z Częstochowy – na modernizację DW 409 w Gogolinie.

Stary niszczejący budynek w Popielowie został przebudowany i zaadoptowany na dwa mieszkania wspomagające. To pierwsza taka inwestycja w gminie Popielów

Wspieramy młodych ludzi, wchodzących na rynek pracy – dzięki pieniądzom unijnym z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój mogą oni zakładać

Przedstawiciele wszystkich 10 Lokalnych Grup Działania działających w ramach PROW 2014 – 2020 otrzymali dziś aneksy do umów na dodatkowe