Gmina Jemielnica z Europejską Złotą Nagrodą Odnowy Wsi 2024

Jemielnica, zgłoszona przez Zarząd Województwa Opolskiego do konkursu Europejskiej Nagrody Odnowy Wsi 2024, otrzymała „Złotą” nagrodę. To nagroda dla tych, którzy podejmują wyzwania związane z poprawą przestrzeni życiowej za pomocą zrównoważonych i innowacyjnych oraz zainicjowali kompleksowe procesy rozwojowe o wyjątkowej jakości.

 

Zwycięzcą tegorocznej edycji konkursu Europejskiej Nagrody Odnowy Wsi jest czeska gmina Kostelní Lhota. W grupie „złotej” znalazło się jeszcze siedmiu innych uczestników, ośmiu otrzyma srebrną nagrodę, a trzech brązową. W sumie do tegorocznej edycji konkursu, której towarzyszyło motto przewodnie „Pragnienie przyszłości”, zgłoszonych zostało 21 uczestników (gmin wiejskich lub wsi).

Podkreślić należy, że gmina Jemielnica znalazła się w elitarnym gronie uczestników z Polski, wyróżnionych złotą nagrodą w tym europejskim konkursie. Wcześniej otrzymała ją tylko gmina Gogolin z naszego województwa (2014 r.) oraz miejscowość Dobków z gminy Świerzawa w województwie dolnośląskim (2016 r.). Przyznanie gminie Jemielnica złotej nagrody, jury uzasadniło m.in. w ten sposób:

„Szczególnie charakterystyczna jest niezwykle intensywna działalność stowarzyszeń, która w sposób znaczący wpływa na aktywizację i integrację wszystkich pokoleń oraz grup społecznych. W gminie, przy dużym zaangażowaniu i niezliczonych godzinach pracy wolontariackiej, zrealizowano wiele zrównoważonych projektów.

Budowa nowego przedszkola ze żłobkiem jest wzorcowa dla całego regionu zarówno pod względem architektonicznym, jak i dzięki wykorzystaniu energii odnawialnych. Na szczególną uwagę zasługuje rewitalizacja zabytkowego spichlerza oraz przekształcenie zabytkowej karczmy w wiejski dom kultury a także utworzenie wsi tematycznej prezentującej historię życia wiejskiego. […]

Innym celem społeczności jest troska o wykorzystanie istniejących zasobów. Wyraża się to w haśle „rewitalizacja zamiast nowego budownictwa” i w przystosowaniu zabytkowych budynków do współczesnych potrzeb. Mieszkańcom gminy Jemielnica udało się znakomicie wzmocnić tożsamość wsi, a jednocześnie wzbudzić pragnienie przyszłości.”

Dwudziestoosobowe jury, w skład którego wchodzili eksperci z kilku krajów europejskich, podkreślało niezwykle wysoki poziom tegorocznych zgłoszeń. – Jeszcze kilka lat temu prawie wszyscy tegoroczni uczestnicy byliby sklasyfikowani w najwyższej kategorii, dlatego też trudno to porównać z oceną wsi czy gmin ocenianych w poprzednich konkursach – wyjaśniła Theres Friewald-Hofbauer, zarządzająca dyrektor Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi, które od 1990 roku co dwa lata organizuje Europejską Nagrodę Odnowy Wsi.

Jak stwierdziła przed posiedzeniem jury Johanna Mikl-Leitner, przewodnicząca Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi oraz gubernator Dolnej Austrii, w rywalizacji o Europejską Nagrodę Odnowy Wsi 2024 nie ma przegranych, wręcz przeciwnie: – Ponieważ poznanie projektów rozwoju wsi na najwyższym poziomie i wymiana doświadczeń w całej Europie sprawia, że ​​wszyscy uczestnicy są zwycięzcami – mówiła

Będzie to szczególnie widoczne podczas ceremonii wręczenia nagród, która odbędzie się w dniach 12–14 września 2024 r. w zwycięskiej gminie poprzedniego konkursu, Stadtschlaining w Burgenland w Austrii. Będzie to punkt kulminacyjny wielodniowego wydarzenia obejmującego wycieczki, wystawy, warsztaty i spotkania kulturalne i okaże się głównym europejskim świętem charakteryzującym się dużym „pragnieniem przyszłości”, ale także inicjującym wiele partnerstw miejskich i transferu wiedzy.

Na podst. mat. ARGE

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy