V Senioralny Wojewódzki Konkurs Literacki ogłoszony

Zarząd Województwa Opolskiego z inicjatywy Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego ogłosił V Senioralny Wojewódzki Konkurs Literacki pn. „Tu jest moje miejsce, tu jest mój dom”. Prace można przesyłać do 31 sierpnia 2023 r.

Celem konkursu jest zaprezentowanie refleksji mieszkańców województwa opolskiego związanych z wielokulturowością naszego regionu, a także tych dotyczących 25-lecia obrony samodzielności administracyjnej województwa opolskiego, ówczesnych chwil niepewności i walki o odrębność, kulturę i regionalne dziedzictwo.

V Senioralny Wojewódzki Konkurs Literacki ogłoszony

Konkurs kierowany jest do mieszkańców wszystkich gmin, członków środowisk lokalnych i grup społecznych z województwa opolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem członków środowisk senioralnych i ich rodzin, a jego celem jest wyłonienie, nagrodzenie i publikacja zwycięskich prac. W Konkursie mogą brać udział mieszkańcy regionu powyżej 60. roku życia. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę pisemną – mogą to być autorskie refleksje, opisy, sprawozdania, felietony itp. Praca konkursowa nie powinna przekraczać objętości 4 stron maszynopisu w formacie A4.

Zapraszamy do udziału! Na prace literackie wraz załącznikami czekamy do 31 sierpnia 2023 r. (liczy się data wpływu do sekretariatu konkursu – Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego).

Wszystkie szczegóły w załącznikach:

Ogłoszenie konkursu literackiego 2023

Regulamin konkursu literackiego 2023

Formularz zgłoszeniowy

Umowa o nieodpłatne przeniesienie praw autorskich v swkl

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy