Uwaga oszustwo! Próba wyłudzenia pieniędzy!

Ostrzegamy, że dziś mieliśmy do czynienia z próbą wyłudzenia pieniędzy przez osobę,  powołującą się na Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego .

W dniu dzisiejszym pracownik kancelarii urzędu marszałkowskiego odebrał telefon z informacją, że jego rozmówczyni otrzymała wiadomość sms o konieczności dokonania zapłaty kwoty 240 zł na rzecz „EKO FIRMy”. Osoba ta została również poinformowana w tym sms-ie, że tę kwotę odbierze od niej kurier z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Informujemy, że Urząd nie wysyła wiadomości sms do klientów Urzędu ani nie kontaktuje się z nimi za pośrednictwem kuriera, w szczególności w przypadku konieczności dokonania przez nich  jakichkolwiek opłat.

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego komunikuje się z klientami wyłącznie  w sposób formalny za pomocą korespondencji pocztowej tradycyjnej oraz elektronicznej.

Z uwagi na fakt, że Departament Ochrony Środowiska UMWO realizuje procedurę związaną z wpisami do Rejestru Bazy Danych Odpadowych (BDO), w ramach której pobierane są opłaty rejestrowe od firm podlegających takiemu obowiązkowi, można przypuszczać, że była to  próba wyłudzenia w imieniu Urzędu środków finansowych od mieszkańców Opolszczyzny.

Informacje dla klientów, którzy są objęci obowiązkiem rejestrowym w BDO zawarte są na stronie BIP Urzędu https://bip.opolskie.pl/2018/02/rejestr-wprowadzajacych-produkty-produkty-w-opakowaniach-i-gospodarujacych-odpadami/. Opłatę rejestrową/roczną uiszcza się wyłącznie na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego.

Urząd poinformował o tej sprawie organy ścigania.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy