Czas młodzieży i seniorów

Wspólne sekretariaty zajmujące się sprawami młodzieży i seniorów powstaną w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego. Główną ideą jest wzmocnienie roli tych grup społecznych w pracach samorządu.

W piątek, w Studenckim Centrum Kultury, Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego podsumuje pracę w tej kadencji. W południe zaprezentowane zostaną założenia regionalnej strategii dla młodzieży – prace nad nimi koordynowało Stowarzyszenie „Europa Iuvenis” we współpracy z Marszałkiem Województwa Opolskiego. Już teraz marszałek Andrzej Buła poinformował o nowych propozycjach nie tylko dla młodzieży, ale również seniorów. – Powołane będą w urzędzie dwa sekretariaty zajmujące się młodzieżą i seniorami – mówił i dodawał, że dziś  sprawami zarówno seniorów, jak i młodzieży, zajmuje się wiele departamentów. – Te sekretariaty będą składały się z dyrektorów i wicedyrektorów departamentów, będą  współpracować z forum młodzieży i forum seniorów. To otwarcie na nową formułę pracy – tłumaczył marszałek.

Jednym z celów będzie m.in. stworzenie sieci współpracy działających już rad młodzieży przy samorządach lokalnych. – Te osoby powinny ze sobą współpracować. Chcemy zachęcić do pracy wszystkie samorządy – dodawał marszałek Andrzej Buła.

A teraz zbliżają się wybory opolskiego forum młodzieży kolejnej kadencji. Będzie ono teraz liczyło 24 osoby, a o uczestnictwo w nim mogą się starać młodzi od 15 do 23 roku życia. Kadencja będzie trwała 3 lata. Nabór rozpocznie się w lutym.

Dodajmy, że jutro zostaną zaprezentowane założenia strategii dla młodych. Opolskie forum młodzieży podpisze również porozumienie z sejmikiem młodzieżowym województwa dolnośląskiego.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy