Wspomagamy Zakłady Aktywności Zawodowej

Podczas pierwszego posiedzenia Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych marszałek Andrzej Buła podpisał umowy na dofinansowanie działalności zakładów aktywności zawodowej, zatrudniających osoby niepełnosprawne. W tym roku ZAZy-w regionie otrzymają z budżetu Województwa Opolskiego ponad 616 tysięcy złotych.

Zarząd Województwa Opolskiego – jak co roku – dofinansowuje koszty działania Zakładów Aktywności Zawodowej w regionie. W tym roku ZAZ-ów jest już pięć (w Opolu, Lewicach, Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu i najnowszy w Nysie) – w sumie zatrudniają one ponad 220 niepełnosprawnych osób.

Zakłady Aktywności Zawodowej finansowane są przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a zgodnie z ustawą  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, samorząd województwa dokłada się do ich działalności. W tym roku ZAZ-y w regionie otrzymają z budżetu Województwa Opolskiego ponad 616 tysięcy złotych. Współfinansowanie przez samorząd województwa, zgodnie z zapisem ustawowym, wynosi co najmniej 10% całkowitych kosztów funkcjonowania zakładu aktywności zawodowej. W przypadku województwa opolskiego to ponad 11%.

Wicemarszałek Zuzanna Donath-Kasiura mówi, że to bardzo ważna działalność samorządu województwa. – Pieniądze są ważne, ale tak naprawdę najważniejsze są miejsca pracy osób  niepełnosprawnych, bo praca daje im poczucie wartości, ona pomaga im się rozwijać. Cieszę się, że jako samorząd województwa możemy być współtwórcami tych miejsc pracy – dodaje.

Zakłady aktywności zawodowej to niezwykle cenne miejsca rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Tam mogą one czuć się naprawdę potrzebne, wykonując określone prace, służące innym. Aleksander Bugla, reprezentujący „najmłodszy” w regionie zakład aktywności zawodowej w Nysie mówi, że ten ZAZ, założony w grudniu ubiegłego roku, zatrudnia dziś 50 osób niepełnosprawnych.  – Działa u nas sześć sekcji, a główne działania to dziś sekcja szwalnicza. Wykonujemy usługi dla przedsiębiorców z województw opolskiego i śląskiego. Szyjemy torby, pościele, wkłady do poduszek – informuje. Jak mówi Małgorzata Jagieluk z opolskiej Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym, osoby niepełnosprawne zatrudnione są w Zakładzie Aktywności Zawodowej na umowy o pracę, czyli są traktowane jako pełnoprawni pracownicy. – Duży nacisk kładziemy na to, żeby sama idea zakładu aktywności zawodowej się nie zatraciła. Tutaj rehabilitacja zawodowa jest tylko częścią działania, drugą jest niezwykle ważna rehabilitacja społeczna – podkreśla.

VR

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy