Edukacyjna rola pamięci czyli wyjątkowa wizyta partnerów

Prezydent landtagu Nadrenii Palatynatu Hendrik Hering oraz członkowie dwóch komisji  landtagu – Spraw Wewnętrznych, Sportu i Planowania Regionalnego oraz Kultury – odwiedzili województwa opolskie. To szczególna wizyta.

Rozpoczęło ją oficjalne spotkanie z władzami województwa opolskiego, w którym uczestniczyli marszałek województwa Szymon Ogłaza, przewodniczący sejmiku Rafał Bartek oraz wojewoda Monika Jurek.

– To szczególna wizyta, bo tym razem koncentruje się na miejscach pamięci. To niezwykle istotne w relacjach polsko-niemieckich, zwłaszcza tutaj, na Śląsku, gdzie historia się przeplata i takie miejsca, jak Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach są ważne w pamięci zarówno Polaków, Ślązaków, jak i Niemców. To miejsce pokazuje złożoność naszych relacji  – mówił marszałek Szymon Ogłaza i podkreślał, że takie wizyty w wyjątkowy sposób uczą   wzajemnego szacunku i zrozumienia. Prezydent landtagu Hendrik Hering dodawał zaś, że z historii trzeba czerpać jak najwięcej nauki, bo to uczy nas wszystkich demokracji. – Musimy sobie to w jak największym stopniu uświadamiać, zwłaszcza my, w Niemczech – mówił.

Przewodniczący sejmiku Rafał Bartek także zwracał uwagę na istotę kultury pamięci w naszych regionach. – W przyszłym roku minie 80 lat od wydarzeń wojennych i z upływającym czasem mocno zmienia się percepcja młodych ludzi, mocno zmienia się też muzealnictwo i podejście w obu krajach do przekazywania historii, więc tym bardziej cenne jest to, że nasza współpraca ma także i taki wymiar – dodawał przewodniczący.

Nic więc dziwnego, że podczas ożywionej dyskusji podczas spotkania opolskich radnych i niemieckich deputowanych mocno wybrzmiała konieczność poszerzania i pogłębiania współpracy w sferze edukacji, wymiany młodzieży i kultury.

Marszałek już podczas tego spotkania zadeklarował, że działający od niespełna kilku tygodni Sejmik Młodzieżowy Województwa Opolskiego może stać się aktywnym uczestnikiem takich dwustronnych kontaktów, wprowadzając do nich nowy wymiar.

Po spotkaniu z władzami goście odwiedzili Centrum Dokumentacyjno-Wystawiennicze Niemców w Polsce przy ul. Szpitalnej  w Opolu, a potem Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach. Wcześniej, po przylocie do Polski, zwiedzili muzeum Auschwitz-Birkenau.

Warto wspomnieć, że tą wizytą partnerów z Niemiec Szymon Ogłaza rozpoczął współpracę z zagranicą jako marszałek województwa. – To właściwa kolejność i cieszę się, że tak się stało, bo Nadrenia Palatynat to nasz wiodący partner – mówił marszałek.

vr

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy