Miliony na edukację

O tym, jak samorząd województwa wspiera rozwój edukacji, dyskutowano na ostatniej sesji sejmiku. Radni wysłuchali m.in. informacji o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020. A wartość wszystkich realizowanych przez samorząd województwa opolskiego w tym czasie przedsięwzięć edukacyjnych to blisko 109 milionów złotych.

Samorząd województwa z jednej strony prowadzi placówki oświatowe – czyli cztery zespoły szkół medycznych, Zespół Placówek Specjalnych przy zoz-ach w Opolu oraz Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, z drugiej zaś prowadzi oprócz tego wiele działań, służących wsparciu i rozwoju edukacji w całym regionie.

Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy UMWO Monika Jurek, mówiąc o działalności szkół informowała, że szkoły, dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie, ukończyło w ubiegłym roku szkolnym 196 absolwentów. – Warto podkreślić wysokie wyniki zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, uzyskanych przez absolwentów.  Coraz większym zainteresowaniem cieszą się także kwalifikacyjne kursy zawodowe, pozwalające osobom pracującym uzupełnić wykształcenie – mówiła. Zwracała też uwagę, że w tym roku szkolnym udało się rozwiązać problemy Zespołu Szkół Medycznych w Kędzierzynie-Koźlu, któremu ze względu na brak chętnych do nauki groziła likwidacja. –  Tegoroczny nabór pozwala na utrzymanie działalności szkoły i budzi nadzieję na dalszy rozwój szkoły i wykorzystanie zaplecza infrastruktury okolicznych placówek ochrony zdrowia dla kształcenia na kierunkach medycznych – mówił wicemarszałek Roman Kolek, odpowiedzialny  za sprawy edukacji w zarządzie województwa.

Bardzo bogatą działalność prowadzi Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, który – oprócz swojej działalności statutowej – realizuje wiele projektów unijnych, kierowanych zarówno do nauczycieli, jak i wszystkich grup wiekowych uczniów.

Warto podkreślić natomiast działania wspierające edukację, nauczycieli i uczniów  w szkołach województwa opolskiego. – To m.in. cały system nagród i stypendiów, premiujący najlepszych nauczycieli, wykładowców, studentów  i uczniów – informowała Monika Jurek. – Od 2015 r. samorząd województwa realizuje również program pomocy stypendialnej pn. „Wspieramy najlepszych”, współfinansowany z funduszy unijnych. W roku szkolnym 2019/2020 takie stypendia otrzymało 265 uczennic i uczniów na łączną kwotę 795 000 zł. Projekt jest kontynuowany. Obecnie trwa nabór wniosków stypendialnych do kolejnego etapu programu, w którym planujemy przyznanie  280 stypendiów na łączną kwotę 840 000  zł – dodawała dyrektor departamentu.

Czas pandemii także wpłynął na zadania edukacyjne samorządu województwa. Departament Edukacji i Rynku Pracy realizuje projekt „Op@lskie dla liceów – zdalne nauczanie zbliża!”, skierowany  do nauczycieli liceów ogólnokształcących województwa opolskiego. Wsparciem obejmujemy 41 liceów ogólnokształcących naszego regionu oraz blisko 1700 nauczycieli tych szkół – mówiła Monika Jurek. To przede wszystkim kupno laptopa wraz z oprogramowaniem dla każdego nauczyciela, biorącego udział w projekcie, a także, na potrzeby szkoły – monitorów interaktywnych, wizualizerów, kamer internetowych i zestawów słuchawkowo- mikrofonowych. Podobne działania realizowane są dla nauczycieli szkół zawodowych, w ramach dodatkowych zadań w projekcie „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”. Laptopy zaczną trafiać do tych pedagogów już w przyszłym tygodniu.

Radna Zuzanna Donath-Kasiura, przewodnicząca sejmikowej Komisji Edukacji, Dialogu Obywatelskiego i Wielokulturowości podkreślała, że komisja bardzo dobrze oceniła realizację tych zadań, zwłaszcza wspierających szkoły i nauczycieli w czasie walki z COVID-19. Za te działania dziękowała też radna Jolanta Wilczyńska, na co dzień nauczycielka i dyrektorka szkoły, która mówiła, że to realna pomoc dla nauczycieli w tym trudnym czasie.

VR

 

Na zdjęciach uroczystość wręczenia stypendiów „Wspieramy najlepszych” z ubiegłego roku

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy