Patronaty Marszałka

Zasady udzielania patronatów Marszałka Województwa Opolskiego

Marszałek Województwa Opolskiego w dniu 25 listopada 2019 r. podpisał zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu obejmowania przedsięwzięć Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Opolskiego.

Poniżej zarządzenie, regulamin udzielania patronatów oraz wzory dokumentów.

UWAGA!  Obowiązuje wzór wniosku (także zamieszczony poniżej), który należy złożyć, starając się o patronat Marszałka Województwa Opolskiego.

Informacje na temat patronatów – Gabinet Marszałka 

Karolina Kondracka-Rak tel. 77 54 16 492, tel. 789 070 240 lub Maria Grygierczyk tel. 77 54 16 325

Zarządzenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu obejmowania przedsięwzięć Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Opolskiego

Zarządzenie Marszałka Województwa Opolskiego nr 85/2020 w sprawie zmiany zarządzenia nr 117/2019

Regulamin obejmowania przedsięwzięć Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Opolskiego

Załącznik 1 – Wniosek o Patronat Marszałka Województwa Opolskiego

Załącznik 1 – Wniosek o Patronat Marszałka Województwa Opolskiego – wersja do edycji

Załącznik 1 – Wniosek o Patronat Marszałka Województwa Opolskiego – wersja dla słabowidzących

Załącznik 2 – Oświadczenie w sprawie udzielenia licencji niewyłącznej na korzystanie z fotografii

Załącznik 2 – Oświadczenie w sprawie udzielenia licencji niewyłącznej na korzystanie z fotografii – wersja do edycji

Załącznik 3 – Umowa o współorganizacji wydarzenia

Materiały graficzne do wykorzystania na materiałach informacyjnych i promocyjnych inicjatywy objętej patronatem honorowym: 

Wersja poziom PDF

Wersja poziom JPG

Wersja pion JPG

Wersja pion PDF

 

Nasze serwisy