Marszałkowska Inicjatywa Sołecka tym razem w powiecie opolskim

Blisko 280 tysięcy złotych trafi do ponad czterdziestu opolskich miejscowości i pozwoli zrealizować ciekawe, potrzebne i wymarzone przez mieszkańców inwestycje. Druga edycja programu pokazała jak wielki potencjał drzemie w mieszkańcach opolskich wsi.

Łączna wartość zadań to ponad 455 tysięcy złotych. Zrealizowane zostaną one do końca października br. w kolejnym roku czeka nas trzecie rozdanie II już edycji MIS.

Jak podkreśla marszałek Andrzej Buła wielkość przekazanych pieniędzy nie jest tu kluczowa. – To jeden z większych projektów partnerskich w kraju, a przypomnę obejmuje ponad 1020 sołectw. Widzimy ogromny efekt satysfakcji przy naszym wsparciu 6,5 tysiąca złotych i przy wkładzie gminy. Tu nie ma rywalizacji, każde sołectwo w ciągu trzech lat otrzyma gwarantowane pieniądze. Wsie mogą na dany rok, kiedy mają realizować to przedsięwzięcie, zaplanować wydatki i pozyskać środki z różnych źródeł – mówił.

W gminie Komprachcice w tym roku pieniądze trafią do dwóch sołectw. To doposażenie świetlicy w Osinach oraz remont kapliczki w Wawelnie. – Wszyscy społecznicy w sołectwach mają już bardzo świadomie przemyślany plan działań. Ta pierwsza edycja to było miłe zaskoczenie. Teraz już doskonalone wiedzą, gdzie skoncentrować dodatkowe środki jakie stwarza MIS – przyznał wójt gminy Leonard Pietruszka.

Gmina Dąbrowa dołożyła sporo środków do puli przekazanej w ramach MIS. Tu cztery sołectwa zyskują w sumie aż ponad 61 tysięcy złotych. – Potrzeby są ogromne, tu wspieramy marzenia naszych mieszańców. Żelazna stawia na wydarzenia, utworzy zatem piękna scenę, w Nowej Jamce postanie utwardzenie wjazdu do świetlicy wiejskiej, w Dąbrowie doposażymy nowy plac zabaw, w Niewodnikach pojawią sieęmiast tablice informacyjne – wyliczyła wójt gminy Dąbrowa Katarzyna Gołębiowska – Jarek.  

Robert Węgrzyn, członek zarządu podkreśla, że Marszałkowska Inicjatywa Sołecka przyjęła się nadzwyczaj dobrze na naszych terenach wiejskich. Jak dodał, ogromną wartością jest dobrowolność wydawania środków. – Pieniądze te będą wydawane na pomysły mieszkańców. Tu każdy ma swoje priorytety, są miejscowości, która mają dobrą infrastrukturę społeczną, inne ogromne deficyty w tym obszarze – podkreślił.

kk

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy