217 tysięcy  dla organizacji pozarządowych na działania edukacyjne

Zarząd województwa rozstrzygnął otwarty konkurs  ofert na realizację zadań w zakresie nauki, oświaty i wychowania pn. „Opolska pozytywna edukacja – wyzwania przyszłości”. W sumie przyznano 31 dotacji  na łączną kwotę 217 000 zł.

Organizacje zgłosiły ogromnie różnorodne propozycje. To m.in.  warsztaty dla maturzystów, obchody Dnia Europejskiego, pokazy filmowe dla mieszkańców Opolszczyzny, zajęcia pozalekcyjne –  terapeutyczne, z robotyki czy z krótkofalarstwa, zajęcia muzyczne,  warsztaty dla nauczycieli czy szkolenie zapobiegające wypaleniu zawodowemu oraz wzmocnieniu odporności psychicznej nauczycieli.

– Dla mnie wartością tego przedsięwzięcia jest to, że tutaj ludzie nam podpowiadają, w jakim kierunku powinna iść ta pozytywna edukacja, która nie mieści się w programach  i wymogach nauczania, jakie szkoła stawia przed uczniem i nauczycielem – mówi marszałek Andrzej Buła. Ta oferta jest niczym nie skrępowana i pozwala dyrektorom, nauczycielom i uczniom uczestniczyć w czymś, co w szkole może być bardziej atrakcyjne niż sama nauka. – Podzieliliśmy to przedsięwzięcie na trzy grupy. Pierwsza to grupa dotycząca kompetencji, które nie są zapisane w żadnym programie nauczania, ale są niesamowicie ważne w życiu każdego człowieka. Dotyczą między innymi relacji z ludźmi, umiejętności wypowiadania się jak również  kompetencje społeczne – i tutaj mamy sześć projektów. Druga grupa to zajęcia dodatkowe dla uczniów – w ofercie jest czternaście projektów. Są to przedsięwzięcia, które uatrakcyjniają pobyt uczniów w szkole. Ostatnia grupa to jedenaście projektów, które dotyczą wsparcia działań nauczycieli w realizacji procesu kształcenia i wychowania. Najważniejsze dla nas jest to, że pieniądze nie są skrępowane żadnymi kryteriami oraz wymogami, a projekty pisane są pod potrzeby społeczności szkolnej – podsumowuje marszałek.

Krystyna Błażewska ze Stowarzyszenia Edukacyjnego Mickiewicz z Kuczborka ogromnie się cieszy, że może kontynuować inicjatywę Opolskiej Pozytywnej Edukacji – My nadaliśmy tej inicjatywie  nazwę Kluczborska Pozytywna Edukacja i  to jest już drugie nasze wydarzenie. W ubiegłym roku mieliśmy okazję zorganizowania konferencji psychologii pozytywnej. Zamysł obecnie jest taki, że chcemy wesprzeć inne szkoły – zaprosiliśmy nauczycieli specjalistów, psychologów i dyrektor – podkreśla.

– Reprezentuję dzisiaj nasz projekt Muzyczna ESSA – mówi Szymon Klimański ze Stowarzyszenia Młodych Artystów INTERART.  – Cieszymy się, że udało nam się pozyskać fundusze na realizację tego projektu. W ramach zadania zrealizujemy koncerty w opolskich szkołach podstawowych. Pojedziemy również z koncertami do młodzieży, która ma trudniejszy dostęp z tego ścisłego centrum kulturowego Opola –  dodaje Szymon Klimański.

A wykaz przyznanych dotacji w ramach konkursu: tutaj.

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy