Na sesji o kulturze i sporcie

Jedną z ostatnich sesji sejmiku województwa w tej kadencji poświęcono w dużej części działaniom samorządu województwa w sferze kultury i sportu w ostatnich latach. Jest się czym cieszyć.

Jak mówił wicemarszałek Stanisław Rakoczy, to dziedziny, które nie przynoszą znaczących zysków ekonomicznych, ale ich efekty są bezcenne.

Podkreślał, że ta kadencja to systematyczny wzrost finansowania działań w sferze kultury i sportu. – Dla przykładu powiem, że dotacje dla wojewódzkich instytucji kultury w tej kadencji przekroczyły 101 milionów złotych. Zaczynaliśmy od 23 milionów w roku 2015, ten rok kończymy dotacją w wysokości 27,158 milionów złotych. Jednostki kultury także przez te lata inwestowały, a wkład własny do tych inwestycji zabezpieczał zarząd województwa – to ponad pięć i pół miliona w ostatnich latach.

Te inwestycje to m.in. nowa scena i modernizacja foyer Teatru im. Kochanowskiego oraz rozpoczęcie jego kompleksowej przebudowy w tym roku. To także doposażenie Filharmonii Opolskiej, przebudowa Biblioteki Obcojęzycznej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej czy wzbogacanie kolekcji Muzeum Śląska Opolskiego i Muzeum Wsi Opolskiej. Wszystkie wojewódzkie kultury wychodzą do publiczności z coraz lepszą, ciekawszą ofertą – to wszystko przekłada się także na ich wyniki ekonomiczne. Wicemarszałek Rakoczy przypomniał też o nowych sposobach szukania publiczności – to m.in. akcja „PKS-em do teatru” czy „Impuls do kultury”, czyli dla nowoczesne pociągi dedykowane teatrowi i filharmonii i promujące ich ofertę kulturalną.

Warte podkreślenie jest także to, że dziś kondycja finansowa wojewódzkich jednostek kultury jest dobra – żadna z nich nie ma problemów finansowych, co wiąże się przede wszystkim z coraz większą liczbą osób, które korzystają z ich oferty.

Samorząd dba także o edukację kulturalną i rozwój talentów artystycznych najmłodszych. To nie tylko oferta instytucji kultury, ale także program EDUKO  czyli edukacji kulturowej Opolszczyzny, czy też system stypendiów artystycznych „Marszałkowskie Talenty”.

W przypadku finansowania sportu także z roku na rok w budżecie województwa jest to większa kwota – od 2,7 mln zł w roku 2015 do 6,2 mln zł w 2018 (stan na wrzesień tego roku). To m.in. gratyfikacje finansowe  dla sportowców za osiągane sukcesy, to dofinansowanie zadań organizacji pozarządowych w zakresie sportu i upowszechniania kultury fizycznej. Wicemarszałek Stanisław Rakoczy podkreślał, że wsparcie sportowców w naszym regionie ma charakter wielokierunkowy – od wspierania klubów i imprez sportowych po stypendia i nagrody.

Samorząd województwa sporo inwestuje w sport i kulturę, ale skończyło się znaczące dofinansowanie rządowe.  Marszałek Andrzej Buła przypominał, że przez dziesięć lat do województwa wpłynęło 80 milionów złotych na bazy sportowej. To pozwoliło na wybudowanie obiektów sportowych o łącznej wartości  220 milionów złotych. Pieniądze rządowe, tzw. fundusze z totalizatora, motywowały gminy do poszukiwania dodatkowych źródeł, by wspólnymi siłami budować hale sportowe, boiska  czy baseny. Teraz tych pieniędzy nie dostajemy.  – Szkoda, że już ich nie ma, bo bez nich samorządy nie mobilizują się do budowy kolejnych obiektów sportowych. Ostatnie duże inwestycje z tego programu to hale w Turawie i Murowie.

Marszalek zwrócił też uwagę na  brak finansowania federacji i centralnych związków sportowych.  – Jak pokazują ostatnie doświadczenia, np. Ludowe Zespoły Sportowe  zostały potraktowane niegodnie, ich dofinansowanie  sprowadzono  do poziomu zerowego.

I wreszcie marszałek wspomniał  program, który rozpoczął się w 2016 roku – Bardzo Młoda Kultura. – To świetny program edukacji kulturowej, ale teraz rząd znacząco zmniejszył jego finansowanie.  Postanowiliśmy go finansować z własnych pieniędzy, widząc, jak wielką wartością jest dla uczniów, animatorów, artystów – mówił.

 

Sesja była także okazją do uhonorowania osób znaczących dla życia kulturalnego i sportowego  w regionie. Marszałek przyznał odznaki honorowe „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego” dyrektorowi Muzeum Wsi Opolskiej Jarosławowi Gałęzie, twórczyni ludowej Stefanii Topoli oraz działaczom i trenerom sportowym: Teresie Małaczyńskiej, Czesławowi Wojciechowskiemu,  Krzysztofowi Siemionowi, Annie Chodakowskiej, Marcie Lityńskiej, Czesławowi Wojciechowskiemu, Kazimierzowi Kocikowi i Lucjuszowi Bilikowi.

VR

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy