Informacja o unieważnieniu wojewódzkiego konkursu multimedialnego „JA w Unii”

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił wojewódzki konkurs multimedialny „JA w Unii””, który miał za zadanie w szczególności zachęcenie uczniów do konstruktywnego wykorzystania nowych urządzeń multimedialnych oraz rozwijania kreatywności.

Do konkursu zgłoszono 11 prac, w tym 2 prace nie spełniały wymogów formalnych.

Na podstawie: § 10 ust. 10 regulaminu konkursu, który mówi, że „Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość unieważnienia Konkursu   w każdym czasie bez podania przyczyny.”  Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 13025/2024 z dnia  3 kwietnia 2024 r. unieważnił konkurs, planując jego rozszerzenie o wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych województwa opolskiego.

O ogłoszeniu nowego konkursu poinformujemy w najbliższym czasie.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy