Konkurs plastyczny „Drugie życie odpadów”

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego do udziału w konkursie plastycznym pn. „Drugie życie odpadów”.

Konkurs jest organizowany w ramach projektu „Mamy rady na odpady – kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego”  realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Jego celem jest kształtowanie i promowanie postaw sprzyjających trosce o środowisko naturalne oraz wyzwalanie emocjonalnego stosunku do świata przyrody poprzez zwrócenie uwagi na problem rosnącej ilości odpadów produkowanych przez człowieka i podniesienie świadomości na temat segregacji i gospodarki odpadami.

Na czym polega konkurs?

Jest to konkurs na pracę plastyczną wykonaną z ogólnodostępnych odpadów/materiałów wtórnych w kategoriach:

1) Dzieło sztuki – dla uczniów klas I-III :

  • praca indywidualna;
  • praca zbiorowa.

2) Sztuka użytkowa – dla uczniów klas IV-VII:

  • praca indywidualna;
  • praca zbiorowa.

Kto może wziąć udział?

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego. Każda ze szkół może zgłosić do konkursu maks. 4 prace indywidualne i maks. 2 prace zbiorowe dotyczące tematyki konkursu.

Każdy z uczestników konkursu może nadesłać tylko jedną pracę konkursową.

O trybie wyłonienia prac do konkursu decyduje dyrektor szkoły.

Harmonogram i terminy

Do 24 czerwca 2022 r. – zgłaszanie prac konkursowych;

Do 30 września 2022 r. – rozstrzygnięcie konkursu;

Październik 2022 r. – gala wręczenia nagród.

Na zwycięzców i laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe: smart watche, power banki, przenośne głośniki oraz gadżety ekologiczne.

Dla szkół z największą liczbą laureatów przewidziane są dodatkowe nagrody (do wyboru): serca na nakrętki, dystrybutory wody, zestawy pojemników na odpady.

Gdzie dostarczyć prace konkursowe?

Wymagane dokumenty do konkursu (załącznik nr 3 do Regulaminu) wraz z pracą konkursową należy przesłać w terminie zgłoszeń na adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Infrastruktury i Gospodarki

Hallera 9, 45-867 Opole

z dopiskiem „Drugie życie odpadów”

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 harmonogram konkursu

Załącznik nr 2 katalog nagród

Załącznik nr 3 karta zgłoszenia do konkursu

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy