Konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym – zapraszamy uczniów klas VII i VIII

Zapraszamy uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z województwa opolskiego do udziału w XX edycji konkursu „Wiedzy o samorządzie terytorialnym”. Celem konkursu jest szerzenie idei społeczeństwa obywatelskiego i systemu wartości demokratycznych. Organizatorowi zależy na zainteresowaniu młodzieży wiedzą o samorządzie oraz przygotowaniu jej do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu społecznym.

Konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym – zapraszamy uczniów klas VII i VIII

Konkurs składa się z dwóch etapów:

ETAP I – eliminacje szkolne, organizowane przez dyrektorów szkół, którzy ustalają formę tego etapu.  Dyrektor szkoły zgłasza do eliminacji wojewódzkich maksymalnie dwóch uczniów z danej szkoły. Przyjmowanie zgłoszeń kończy się z dniem 13 maja 2022 roku – decyduje data stempla pocztowego.

ETAP II – FINAŁ WOJEWÓDZKI – przeprowadzony przez Komisję Konkursową w dwóch częściach:

     CZĘŚĆ I – PISEMNA- TEST dla wszystkich zgłoszonych uczestników.

Test składa się z 30 pytań, a na jego rozwiązanie przeznaczone jest 40 minut. Za każdą prawidłowo zaznaczoną odpowiedź uczestnik uzyskuje 1 punkt. Maksymalna ilość punktów do zdobycia w części pisemnej wynosi 30 pkt.

     CZĘŚĆ II – USTNA dla uczestników, którzy w części pisemnej zajęli 10 pierwszych miejsc.

  Na zwycięzców Konkursu czekają cenne  nagrody o wartości:

  1. I miejsce – 1.000 zł brutto,
  2. II miejsce – 800 zł brutto,
  3. III miejsce – 600 zł brutto.

Szczegóły w regulaminie konkursu.

Zapraszamy do udziału w Konkursie i życzymy powodzenia!

ZAGADNIENIA-KWOST-2022

REGULAMIN KWOST 2022

KARTA ZGLOSZENIA KWOST

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy