Marszałkowski Dzień dla zdrowia – spotkania w powiatach

To pilotażowa akcja profilaktyczna dotycząca promocji zdrowia w powiatach województwa opolskiego. Skierowana jest zwłaszcza do mieszkańców gmin,  gdzie jest utrudniony dostęp do badań profilaktycznych i działań edukacyjnych, poświęconych zdrowiu i aktywności fizycznej.

To m.in. cykl seminariów, który jest realizowany przy współpracy i zaangażowaniu wielu organizacji, wspierających realizację przedsięwzięcia. Akcja jest finansowana i koordynowana przez  Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Profilaktyka zdrowia jest fundamentem prawidłowego funkcjonowania organizmu w każdym wieku. Często bagatelizowane w młodym wieku dolegliwości, bądź pierwsze symptomy chorób, swoje wzmożone natężenie przybierają w kolejnych dekadach życia. Dlatego celem projektu jest zwrócenie szczególnej uwagi nie tylko na zdrowy styl życia ale także na mającą ogromne znaczenie – profilaktykę.

Odbiorcami projektu są osoby w każdym wieku, zainteresowane problematyką związaną z zapobieganiem chorobom cywilizacyjnym – nadwadze, otyłości, cukrzycy, chorobom otępiennym, czy chorobom wątroby.

Podczas spotkań zostaną między innymi przeprowadzone:

 1. Prelekcje na temat
 • Jak zdrowo się odżywiać i jaki wpływ na zdrowie ma odpowiednie odżywianie
 • Aktywność fizyczna – rola i znaczenie dla zdrowia w każdym wieku
 • Jak zapobiec cukrzycy oraz jak żyć z cukrzycą stosując zasady dietetyczne
 • Choroba Alzheimera – jak rozpoznać i przeciwdziałać
 • Zdrowa wątroba – jak zapobiegać rozwojowi przewlekłych chorób wątroby
 1. Zajęcia praktyczne i badania w następującym zakresie:
 • warsztaty żywieniowe
 • pokaz ćwiczeń sportowych, zapewniających aktywność fizyczną – przy czym pokazane zostaną takie ćwiczenia, które można wykonywać w każdym wieku i miejscu
 • testy psychologiczne
 • badanie ciśnienie i poziomu cukru
 • testy diagnostyczne o wysokiej czułości, pozwalające wykluczyć lub potwierdzić kontakt z wirusem przewlekłego zapalenia wątroby typu C, niedostępnego w ramach standardowej publicznej podstawowej opieki zdrowotnej.

Ponadto zostanie zorganizowany prosty konkurs wiedzy o zdrowiu – z drobnymi nagrodami.

Na spotkania zapraszani są też projektodawcy, którzy realizują projekty prozdrowotne, finansowane z innych źródeł, dzięki czemu znacznie zwiększa się skala oddziaływania projektów i atrakcyjność spotkań dla ich uczestników.

Organizowane spotkania mają charakter pilotażowy, gdyż w przypadku dużego zainteresowania uczestników, akcja będzie rozszerzona. Zaplanowanych jest na razie 6 spotkań: w Oleśnie, Brzegu, Kluczborku, Kędzierzynie Koźlu, Strzelcach Opolskich oraz Leśnicy. Kolejne spotkania w kolejnych powiatach są w trakcie ustaleń i są to najczęściej oddolne inicjatywy lokalnych organizacji, które wszelkimi dostępnymi kanałami zapraszają mieszkańców ze swoich środowisk do udziału w spotkaniach. Pomysł na akcję zrodził się podczas spotkań, z mieszkańcami, promujących Marszałkowski Budżet Obywatelski.

 

Kalendarz spotkań:

Dom Kultury Olesno 1 października – poniedziałek
godz.10.00-14.00
Zespół Szkół Medycznych w Brzegu, ul. Ofiar Katynia 25, 2 października – wtorek
godz. 10:00-14:00
Dom Kultury, Koźle, ul Skarbowa 10 a, 3 października – środa
godz. 12.00-16.00
Restauracja Leśnica na Szlaku 8 października – poniedziałek
godz.14.00-18.00
Kluczbork 13 października – sobota
godz.10.00-14.00
Strzelce Opolskie Strzelecki Ośrodek Kultury 18 października – czwartek
godz.10.00-14.00                                                            

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy