Opolski Medal „Serce Dziecku”

Już można zgłaszać kandydatury do tego odznaczenia. W tym roku obchodzony jest jubileusz 30 – lecia nadawania przez dzieci i młodzież województwa opolskiego odznaczenia Medal „Serce Dziecku”. Przez te wszystkie lata osoby nominowane do tego zaszczytnego wyróżnienia odznaczały się bezinteresowną działalnością, mającą na celu przede wszystkim dobro dzieci.

Teraz również zapraszamy dzieci do zgłaszania swoich kandydatur. Nominowani do odznaczenia winni cechować się otwartością na problemy dzieci, wykazywać szczególną dbałość o ich rozwój intelektualny, emocjonalny i fizyczny oraz pomagać dzieciom w sytuacji, gdy potrzebują one opieki i wsparcia.

Wnioski o nadanie Medalu rozpatruje Dziecięco – Młodzieżowa Kapituła działająca pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego.

Wnioski w formie pisemnej należy składać do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu, przy ul. Głogowskiej 25 C, 45-315 Opole do  18 maja br. Oprócz danych kandydata wniosek winien zawierać opis jego działalności, uzasadnienie wyboru oraz podpisy dzieci zgłaszających kandydaturę. Można dołączyć zdjęcia i materiały prasowe dotyczące działalności  osoby nominowanej. Dodatkowe informacje dostępne są pod nr tel. 77 44 15 250 wew. 19.

Uroczysta dekoracja tegorocznych Kawalerów Medalu „Serce Dziecku” odbędzie się 11 czerwca br., podczas XXIII Festynu Fundacji „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym” na Placu Wolności w Opolu.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy