Komunikat specjalny

Herb Województwa Opolskiego

Zgodnie z przyjętym harmonogramem zamieszczamy poniżej listę zadań, które w wyniku oceny formalno-prawnej i merytorycznej zostały dopuszczone oraz nie zostały

Herb Województwa Opolskiego

Ruszył nabór wniosków do Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na 2022 rok. To pieniądze na projekty dla wszystkich sołectw województwa opolskiego. Do

Herb Województwa Opolskiego

Zarząd Województwa Opolskiego przyjął zasady, wzory formularzy i list poparcia oraz ustalił punkty informacyjne Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Wszystkie te dokumenty znajdziesz

Herb Województwa Opolskiego

Zawiadamiamy o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu pn.: „PLAN TRANSPORTOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Herb Województwa Opolskiego

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił IV edycję konkursu „Fundusz sołecki- najlepsza inicjatywa”- etap wojewódzki. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy oraz informacji