Małe granty dla uczelni województwa opolskiego – rozstrzygnięcie

Zarząd Województwa Opolskiego rozstrzygnął konkurs na małe granty dla uczelni województwa opolskiego.  Do konkursu mogły być zgłaszane projekty:

 1. służące działaniom na rzecz studentów, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień sprzyjających rozwojowi tolerancji, integracji, poszanowania dla wielokulturowości, przeciwdziałaniu przemocy, wsparciu zdrowia psychicznego, równości szans, działań integracyjnych i antydyskryminacyjnych,
 2. służące wzmacnianiu wśród studentów umiejętności poruszania się na rynku pracy oraz rozwijania wiedzy i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości,
 3. służące ogólnej aktywizacji studentów – przedstawicieli samorządów studenckich, kół naukowych oraz pozostałych studentów regionu,
 4. dotyczące 20-lecia obecności województwa opolskiego w Unii Europejskiej.

Złożone zostały 23 wnioski, z czego 1 nie spełniał wymogów formalnych. Komisja konkursowa, powołana zarządzeniem Marszałka Województwa Opolskiego dokonała oceny ofert. Zadecydowano o przyznaniu dotacji dla projektów, które w ocenie komisji otrzymały 40 % lub więcej możliwych do uzyskania punktów. Zarząd Województwa Opolskiego podczas posiedzenia w dniu  11 marca 2024 r. podjął Uchwałę o przyznaniu dotacji dla 12 projektów na łączną kwotę 98100 zł:

1/ Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu

 • Akademia Umiejętności Zawodowych – IX edycja – 10 000 zł
 • Akademia Umiejętności Informatycznych – IV edycja – 9 900 zł
 • Zrównoważeni – 20 lat przeszłości, 20 lat przyszłości – 10 000 zł
 • Inwestycyjne manewry: CashFlow Championship – 7 300zł

2/ Akademia Nauk Stosowanych Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu

 • Akcja symulacja, czyli aplikacja dla biznesu – 4 800 zł

3/ Politechnika Opolska

 • #BardziejPewniSiebie – 9 100 zł
 • „Wspólnie do przodu!” – warsztaty rozwojowe dla studentów Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki, podnoszące kompetencje inżynierskie, menadżerskie i społeczne – 10 000 zł

4/ Uniwersytet Opolski

 • Organizacja i obsługa XX Ogólnopolskiego Seminarium Doktorantów i Studentów „Na pograniczu chemii, biologii i farmacji” – 10 000zł
 • 20 lat razem w unii europejskiej- europejskie Opole – 5 000 zł
 • Laboratorium szczęścia. Warsztaty  i wykłady rozwojowe dla studentów w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Jakość życia w pracy  i poza nią. „I co z tym szczęściem” – 7 000 zł
 • Obóz adaptacyjny WNoPiKS – 10 000 zł
 • Studencki Obóz naukowy „Przekraczanie Granic” – 5 000 zł

Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej realizacji zaplanowanych działań!

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy