Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego w dziedzinie kultury – ogłaszamy nabór

Już do dzisiaj, 16 sierpnia, można zgłaszać kandydatury do nagród marszałka w dziedzinie kultury. Na kandydatów do nagród dla animatorów i twórców kultury oraz do nagród za wydarzenie muzealne czekamy do 30 września, na kandydatury do nagrody im. Karola Miarki – przez najbliższy miesiąc.

Nagrody dla animatorów i twórców kultury

Te nagrody przyznawane są osobom, zajmującym się działalnością kulturalną społecznie lub zawodowo, za istotne osiągnięcia w tej dziedzinie bądź za całokształt działalności. Wnioski mogą składać samorządy lokalne, instytucje kultury, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne. Nagrody mają charakter finansowy.

Nagroda za wydarzenie muzealne

Tą nagrodą docenia się instytucje muzealne działające w regionie, których statut lub regulamin został uzgodniony z ministrem do spraw kultury  i ochrony dziedzictwa narodowego. Nagroda przyznawana jest za osiągnięcia w zakresie działalności muzealnej w roku poprzednim w kilku kategoriach: wystawa, inicjatywa edukacyjna, publikacje książkowe, konserwacja i ochrona dziedzictwa kultury oraz projekty naukowo – badawcze.

Wnioski mogą składać muzea, a  laureaci w każdej kategorii mogą liczyć na nagrody pieniężne w wysokości do 10 000 zł brutto.

Nagroda im. Karola Miarki

Nagroda może być przyznana za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury osobom, które w szczególny sposób przyczyniły się do upowszechniania kultury i nauki naszego regionu, wnosząc trwałe wartości humanistyczne do kultury narodowej w myśl idei propagowanych przez Karola Miarkę. Wniosek o przyznanie nagrody mogą składać: samorządowe instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Opolskie, Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, uczelnie mające siedzibę na terenie w oraz Instytut Śląski w Opolu. Taka nagroda może być przyznana tej samej osobie tylko raz, a wynosi do 5 000 zł brutto.

W załączeniu ogłoszenia o naborach do tych nagród, a wszystkie regulaminy i formularze dostępne są na stronie https://www.opolskie.pl/nagrody-w-dziedzinie-kultury/

Ogłoszenie – nagrody dla animatorów i twórców kultury

Ogłoszenie – nagrody za wydarzenie muzealne

Ogłoszenie – nagroda im. Karola Miarki

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy