Znamy już laureatów tegorocznych nagród marszałka Professor Opoliensis i Doctor Opoliensis

W dniu 26 lutego r. 2024 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyznał Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego Professor Opoliensis i Doctor Opoliensis.   

Nagrodą Marszałka Województwa Opolskiego Professor Opoliensis uhonorowany został prof. dr hab. Jacek Lipok z Uniwersytetu Opolskiego za całokształt dotychczasowych osiągnięć na rzecz rozwoju potencjału naukowo – badawczego województwa opolskiego w obszarze prowadzonej pracy.

Ponadto w celu wyróżnienia najaktywniejszych pracowników naukowych województwa opolskiego, których osiągnięcia naukowe mają znaczenie dla rozwoju regionu oraz za promocję nauki wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych województwa opolskiego, Zarząd Województwa Opolskiego przyznał Nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego Doctor Opoliensis następującym osobom:

  • dr. Ireneuszowi Barziejowi z  Państwowej Akademii Nauk Stosowanych W Nysie;
  • dr Sabinie Kubiciel-Lodzińskiej z  Politechniki Opolskiej;
  • dr. Bartoszowi Maziarzowi z Uniwersytetu Opolskiego;
  • dr. Markowi Mazurkiewiczowi z Uniwersytetu Opolskiego;
  • dr. Krzysztofowi Badorze z Uniwersytetu Opolskiego;
  • dr Elżbiecie Teschner z Uniwersytetu Opolskiego;
  • dr. Sławomirowi Śliwie z Akademii Nauk Stosowanych – Wyższej Szkoły Zarządzania
    i Administracji w Opolu;
  • dr Sabinie Waluś z Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu.

Praca naukowa ww. osób stanowi cenny wkład na rzecz rozwoju potencjału naukowo – badawczego Opolszczyzny.

Wszystkim laureatom gratulujemy wspaniałych osiągnięć!

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy