„Opolskie dla młodzieży”  –  zgłoś inicjatywę

„Opolskie dla młodzieży”  to projekt stworzony w 2022 roku.  W tym roku podtytuł projektu brzmi: „Europa to my”, a jego celem jest zaangażowanie środowisk młodzieżowych w działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Zgodnie z założeniami projektu, w tegorocznej edycji zostanie zrealizowanych minimum 150 młodzieżowych inicjatyw w regionie. Organizacje pozarządowe, które przystąpiły do projektu, otrzymały dotację na realizację zadania publicznego, w zakresie którym będą finansować oddolne inicjatywy młodzieżowe, każdą w kwocie do 4 000 zł.

Szczegóły i formularz zgłaszania inicjatw młodzieżowych tutaj.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy