Konkurs koron dożynkowych 2019

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił Konkurs Koron Dożynkowych 2019. Konkurs odbędzie się w dniu 8 września br. w Lewinie Brzeskim, podczas Dożynek Wojewódzkich.

 

Podstawowym celem konkursu jest kultywowanie i dokumentowanie tradycji regionalnej plastyki obrzędowej związanej z okresem żniw, jak również zwiększenie aktywności życia kulturalnego mieszkańców wsi.

Korony dożynkowe i prace plastyczne będą ocenione w dwóch kategoriach:

– korony dożynkowe oraz prace plastyczne kłosowo – ziarnkowe,

– korony dożynkowe oraz prace plastyczne ziarnkowe.

Oceny zgłoszonych prac dokona komisja konkursowa powołana przez Marszałka Województwa Opolskiego.

Zgodnie z regulaminem konkursu zgłoszenia koron i prac mogą dokonać gminy województwa opolskiego lub wojewódzkie związki o charakterze rolniczym w terminie do 4 września 2019 r.

Zgłoszenia należy przesłać lub dostarczyć do Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, ul. Główna 1, 49-330 Łosiów.

Do konkursu można zgłosić tylko jedną koronę lub pracę plastyczną z danej gminy lub wojewódzkiego związku o charakterze rolniczym.

Uchwała Zarządu Województwa Opolskiego – ogłoszenie Konkursu

Regulamin Konkursu

Karta zgłoszeniowa do Konkursu

Oświadczenie uczestnika Konkursu

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy