IV edycja konkursu „Fundusz sołecki- najlepsza inicjatywa”- etap wojewódzki

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił IV edycję konkursu „Fundusz sołecki- najlepsza inicjatywa”- etap wojewódzki.

Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy oraz informacji w zakresie realizacji projektów służących aktywizacji lokalnej społeczności sfinansowanych w sołectwach    w ramach funduszu sołeckiego, wymiana doświadczeń, krzewienie dobrych praktyk oraz prezentacja wsi jako miejsca do życia i rozwoju społeczno-zawodowego.

Konkurs obejmuje organizowany przez Samorząd Województwa etap wojewódzki, w ramach którego wybrane zostaną najciekawsze projekty sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego. Laureat I miejsca zostanie nominowany do etapu ogólnopolskiego, ogłaszanego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.

Adresatami konkursu są sołectwa, które w latach 2011-2021 zrealizowały projekty sfinansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego, lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny.

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konkursie. Termin nadsyłania zgłoszeń na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego lub dostarczenia materiału osobiście do Urzędu upływa 10 listopada br. (decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego – ul. Hallera 9, Opole)

Regulamin Konkursu oraz pozostałe informacje dostępne są na stronie http://odnowawsi.opolskie.pl.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udzielają Arkadiusz Głąb, tel. 77/4482124 oraz Ewa Kotula, tel. 77/4482125.

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy