Konsultacje projektu „uchwały antysmogowej”

Zarząd Województwa Opolskiego przyjął projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Obecnie projekt został opublikowany i do końca czerwca można zgłaszać uwagi do projektu.

Ogłoszenie z projektem uchwały dostępne jest na stronie http://bip.opolskie.pl/2017/05/obwieszczenie-o-przystapieniu-do-sporzadzania-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-wprowadzenia-na-obszarze-wojewodztwa-opolskiego-ograniczen-i-zakazow-w-zakresie-eksploatacji-in/

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy