Małe granty dla uczelni – konkurs rozstrzygnięty

Zarząd Województwa Opolskiego rozstrzygnął konkurs na małe granty dla uczelni województwa opolskiego na zadania dydaktyczno-naukowe.

Do konkursu mogły być zgłaszane projekty:

  1. służące promocji atrakcyjności oferty edukacyjnej opolskich uczelni,
  2. służące wzmacnianiu wśród studentów umiejętności poruszania się na rynku pracy oraz rozwijania wiedzy i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości,
  3. służące upamiętnieniu 100 rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego.

Do konkursu złożonych zostało 19 wniosków, z czego 1 nie spełniał wymogów formalnych. Komisja konkursowa dokonała oceny ofert, a Zarząd Województwa Opolskiego podczas posiedzenia w dniu 17 maja  2021 r. podjął uchwałę o przyznaniu dotacji dla 7 projektów na łączną kwotę 50 000 zł:

  1. Uniwersytet OpolskiMiędzynarodowa Olimpiada Wiedzy o Polsce, Unii Europejskiej i Województwie Opolskim – 7 300 zł
  2. Politechnika OpolskaStudiuj w Opolu – wirtualny przewodnik studenta – 10 000 zł
  3. Uniwersytet OpolskiPrzeszłość Przyszłości. VIII Ogólnopolskie Seminarium Prawa Ochrony Zabytków dla młodych naukowców, doktorantów i studentów im. Profesora Jana Pruszyńskiego w Pałacu w Lubostroniu – 3 000 zł
  4. Uniwersytet Opolski – Zorganizowanie międzynarodowej konferencji naukowej QUO VADIS Life Sciences, Opole 2021 w trybie hybrydowym – 10 000 zł
  5. Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Wydział Ekonomiczny w Opolu – Akademia Umiejętności Zawodowych – VI edycja – 9 500 zł
  6. Politechnika OpolskaAkademickie pogawędki o sukcesie – 2 000 zł
  7. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu – Jedno kliknięcie – mniejszy dystans II – 8 200 zł

Uczelnie otrzymają umowy dotacyjne na realizację tych przedsięwzięć.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy