Bezpieczny i Aktywny Senior

W grudniu rozpoczęła się kampania informacyjna „Bezpieczny i Aktywny Senior”, realizowana przez  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, która w sposób kompleksowy porusza najistotniejsze tematy związane z bezpieczeństwem i aktywnością osób starszych.

 Jednym z podstawowych celów kampanii jest uchronienie osób starszych przed przestępstwami, takimi jak oszustwa, wyłudzenia pieniędzy, nieuczciwe praktyki przedsiębiorców, nadużycia w prywatnych placówkach całodobowego pobytu, przemoc, czy dyskryminacja ze względu na wiek. Organizatorzy stawiają sobie za cel podniesienie świadomości społecznej w tym zakresie.

Drugim obszarem priorytetowym kampanii jest aktywność seniorów w różnych dziedzinach – zawodowa, społeczna, sportowa, edukacyjna, kulturalna, rekreacyjna.

Na stronie głównej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej znalazła się już zakładka kampanii: http://www.mpips.gov.pl/bezpieczny-i-aktywny-senior/, na której dostępne są materiały z I etapu kampanii, czyli bezpiecznego domu dla seniora wraz z klipem informacyjnym dotyczącym zaleceń przy wyborze placówki całodobowego pobytu.

Ulotka – Jak wybrać bezpieczną placówkę opieki całodobowej

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy