Komunikat dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

Aby w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego, w jakim dziś jesteśmy,  ułatwić korzystanie z funduszy unijnych przedsiębiorcom, instytucjom i organizacjom w naszym regionie, Zarząd Województwa (czyli Instytucja Zarządzająca RPO) przyjął dziś kilka rozwiązań, które pozwolą  zminimalizować wpływ pandemii koronawirusa na sytuację beneficjentów i realizowanych przez nich projektów.

  • Zarząd rekomenduje, aby w przypadku projektów, przy realizacji których występują lub mogą wystąpić opóźnienia, beneficjenci rozważyli m.in. zmianę harmonogramu czy też formy zaplanowanych działań.
  • Możliwe będzie wydłużenie terminu realizacji projektu, należy także przeanalizować projekt pod kątem możliwości przeznaczenia środków na inne cele projektowe.
  • Jeśli zamierzacie Państwo wprowadzić zmiany, należy złożyć formularz zmian wraz z zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie. Każdy konkretny przypadek będzie przez nas szczegółowo przeanalizowany.
  • W przypadku wydatków już poniesionych na działania, które nie mogą być zrealizowane, możliwe będzie uznanie ich za kwalifikowalne, również po szczegółowej analizie każdego przypadku indywidualnie.

Zagrożona może być także prawidłowa realizacja zamówień publicznych, w ramach projektów o wartościach powyżej 50 000 zł.

Powinniście Państwo rozważyć ewentualną możliwość zmiany umowy, zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych. Zgodnie z przepisami to na beneficjencie spoczywa odpowiedzialność za prawidłowość udzielania zamówień publicznych, a tym samym za prawidłowość wprowadzania  zmian w umowach.

Rekomendujemy śledzenie opinii i interpretacji Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, dotyczących zamówień publicznych w tej szczególnej  sytuacji epidemiologicznej.

Uruchomiliśmy infolinie dla beneficjentów:

  • Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020 –77 44 04 720-722
  • Wojewódzki Urząd Pracy – 77 44 16 754
  • Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – 77 40 33 660
  • Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska – 77 54 17 934

Wszelkie zmiany oraz dodatkowe informacje przekazywać będziemy na bieżąco.

Szczegółowy komunikat dla beneficjentów na stronie https://rpo.opolskie.pl/?p=39127

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy