Zarząd Województwa Opolskiego wybrany

W czwartek radni województwa kontynuowali przerwaną we wtorek pierwszą sesję sejmiku tej kadencji. Tym razem wybrali zarząd województwa oraz członków i przewodniczących sejmikowych komisji.

Ta część rozpoczęła się jednak od wprowadzenia do porządku obrad uchwały związanej z wygaśnięciem mandatu radnej Jolanty Wilczyńskiej. Jolanta Wilczyńska, we wtorek wybrana na wiceprzewodniczącą Sejmiku, została – już po tym wyborze – wybrana na stanowisko Starosty Namysłowskiego. W związku z przyjęciem tej rezygnacji nastąpiła konieczność wyboru nowego wiceprzewodniczącego sejmiku. Na tę funkcję koalicja sejmiku wskazała dotychczasowego członka zarządu województwa, Antoniego Konopkę. Radni w tajnym głosowaniu powierzyli mu tę funkcję.

Po tym wyborze radni przystąpili do wyboru marszałka i zarządu województwa. Przewodniczący sejmiku Rafał Bartek podziękował ustępującemu zarządowi za pracę podczas tej najdłuższej w historii kadencji. Podkreślał wyjątkowe wyzwania, jakie pojawiały się w międzyczasie, m.in. czas pandemii koronawirusa czy wojnę w Ukrainie i związaną z tym konieczność pomocy uchodźcom i naszym przyjaciołom za granicą. W imieniu zarządu tej kadencji dziękował zaś wszystkim radnym marszałek. A przez te pięć i pół roku w zarządzie województwa pracowali Andrzej Buła, Zuzanna Donath-Kasiura, Zbigniew Kubalańca, Szymon Ogłaza, Antoni Konopka, a wcześniej Roman Kolek i Stanisław Rakoczy.

Na początek dokonano wyboru marszałka. W imieniu koalicji Szymon Ogłaza zgłosił kandydaturę Andrzeja Buły (KO). W tajnym głosowaniu uzyskał 20 głosów i tym samym został marszałkiem województwa na tę kadencję. Dziękując podkreślał, że ten wybór ma także wymiar osobisty, a zatem dziękował zarówno w swoim imieniu, jak i imieniu swojej rodziny.

Następnie nowo wybrany marszałek przedstawił kandydatury do nowego zarządu województwa. Do funkcji pierwszej wicemarszałek zarekomendował kandydaturę Zuzanny Dontah-Kasiury (ŚS), drugiego wicemarszałka Zbigniewa Kubalańcę (KO). Na członków zarządu województwa marszałek zarekomendował Szymona Ogłazę i Roberta Węgrzyna (obaj KO).

W kolejnych głosowaniach poszczególne kandydatury otrzymały:

Zuzanna Donath-Kasiura – 19 głosów

Zbigniew Kubalańca – 18 głosów

Szymon Ogłaza – 19 głosów

Robert Węgrzyn – 19 głosów

Radni wybrali też członków i przewodniczących komisji sejmikowych. Przewodniczącymi zostali:

  • Komisja Rewizyjna – Wojciech Komarzyński
  • Komisja Finansów i Mienia Województwa – Zbigniew Ziółko
  • Komisja Polityki Regionalnej, Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Wsi – Tomasz Zeman
  • Komisja Rodziny, Zdrowia, Środowiska i Spraw Społecznych – Roman Kolek
  • Komisja Kultury i Sportu – Janusz Trzepizur
  • Komisja Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Regionu – Ryszard Galla
  • Komisja Edukacji, Dialogu Obywatelskiego i Wielokulturowości – Edyta Gola
  • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – Brygida Kolenda-Łabuś
Udostępnij wpis:

Nasze serwisy