Informacja o unieważnieniu wojewódzkiego konkursu na logo „Opolska pozytywna edukacja”

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił wojewódzki konkurs na logo „Opolska pozytywna edukacja”, który miał za zadanie w szczególności rozwijanie kreatywności i zdolności artystycznych młodzieży. Do konkursu zgłoszono 9 prac, w tym 2 prace nie spełniały wymogów formalnych ze względu na fakt, iż jej autorami nie byli uczniowie szkół artystycznych województwa opolskiego, do których skierowany był konkurs.

Na podstawie: § 7 ust. 3 regulaminu konkursu, który mówi, że „Zastrzega się możliwość niewyłonienia przez Komisję Zwycięzcy, Laureatów Konkursu i tym samym nieprzyznanie nagrody, o której mowa w § 8.” oraz § 10 ust. tegoż regulaminu o treści: „Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość unieważnienia Konkursu   w każdym czasie bez podania przyczyny.”  Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 11897/2024 z dnia  18 marca 2024 r. unieważnił konkurs, planując jego rozszerzenie o wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych województwa opolskiego.

O ogłoszeniu nowego konkursu poinformujemy w najbliższym czasie!

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy