Ogłoszono IX edycję konkursu „Grunt na medal”

„Grunt na medal” – taki tytuł może zdobyć atrakcyjny dla inwestora teren o powierzchni co najmniej 2 hektarów w konkursie organizowanym przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Tereny do rywalizacji mogą do 26 marca zgłaszać samorządy.

Celem ogólnopolskiego konkursu „Grunt na medal” jest wyłonienie i promocja najlepszych terenów pod inwestycje produkcyjne we wszystkich województwach.

– Tereny nagradzane takim tytułem są potem promowane na stronie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, a także w pierwszej kolejności wskazywane podczas wizyt inwestycyjnych, jeśli tylko spełniają wymogi konkretnego inwestora – mówi Roland Wrzeciono, dyrektor podlegającego samorządowi województwa Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG). – Właściciel takiego terenu może też wykorzystywać po wygranej logo konkursu „Grunt na medal” na wszystkich swoich materiałach promocyjnych.

Grunty, które powalczą o tytuł, mogą zgłaszać do konkursu tylko wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast i starostowie. Mogą to być grunty należące do samorządów, ale też takie, które są własnością prywatną. Tereny te muszą jednak spełniać kilka warunków: mieć co najmniej 2 hektary powierzchni, być niezabudowanymi i przeznaczonymi pod działalność przemysłową czy produkcyjną. Muszą też mieć uregulowany stan prawny.

– Jeśli taki grunt ma wielu właścicieli zgłaszający powinien mieć ich pisemne deklaracje o gotowości do sprzedaży i orientacyjną cenę – wyjaśnia Piotr Regeńczuk z Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera działającego w OCRG. – Najlepiej jednak, by taki teren miał jednego właściciela, aktualny plan zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod inwestycje przemysłowe, dostęp do mediów w bezpośrednim sąsiedztwie i był odrolniony, odlesiony oraz niewymagający dodatkowych prac adaptacyjnych.

Dużym atutem zgłaszanych gruntów z pewnością będzie też lokalizacja w pobliżu autostrady, drogi ekspresowej czy krajowej oraz fakt istnienia bocznicy kolejowej na terenie lub w pobliżu.

Konkursu „Grunt na medal” organizują co dwa lata Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) we współpracy z marszałkami województw oraz certyfikowanymi przez PAIH Centrami Obsługi Inwestora. Dlaczego warto zgłaszać do niego tereny inwestycyjne?

– Bo wygrana w nim przekłada się na efekt. Sześćdziesiąt procent opolskich terenów nagrodzonych w dotychczasowych ośmiu edycjach konkursu tytułem „Gruntu na medal” ma już właścicieli – przekonuje Roland Wrzeciono.

W poprzednich latach tytuł „Grunt na medal” zdobywały w województwie opolskim działki m.in. w Skarbimierzu, Gogolinie, Ujeździe czy Lewinie Brzeskim, gdzie ulokowali się już inwestorzy.

KK-OCRG

Nasze serwisy