Zapraszamy do konkursu „Dzień Ziemi”

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego do udziału w konkursie filmowo-fotograficznym pn. „Dzień Ziemi” – sprzątam i dbam o moją najbliższą okolicę.

Na czym polega konkurs?

Przedmiotem konkursu są reportaże filmowe, filmowo-fotograficzne lub fotograficzne z tematem przewodnim „Sprzątam i dbam o moją najbliższą okolicę”, które zostaną zrealizowane przez uczniów podczas Dnia Ziemi 22 kwietnia 2022 r.  Parametry techniczne prac konkursowych zostały opisane w Regulaminie konkursu.

Kto może wziąć udział?

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego. Autorem reportażu może być jeden uczeń, kilkoro uczniów bądź cała klasa, dane wpisujemy na formularzu zgłoszeniowym pracy konkursowej.

Każda ze szkół może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 prac konkursowych, o trybie ich wyłonienia decyduje dyrektor szkoły.

Zapraszamy do konkursu "Dzień Ziemi"

Harmonogram i terminy:

22 kwietnia 2022 r. – Dzień Ziemi;

Do 24 czerwca 2022 r. – zgłaszanie prac konkursowych;

Do 30 września 2022 r. – rozstrzygnięcie konkursu;

Październik 2022 r. – gala wręczenia nagród.

Na zwycięzców i laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe: smart watche, power banki, przenośne głośniki oraz gadżety ekologiczne.

Gdzie dostarczyć prace konkursowe?

Wymagane dokumenty do konkursu (załącznik nr 3 do Regulaminu) wraz z pracą konkursową należy przesłać w terminie zgłoszeń na adres:

– mailowy: ekologia@opolskie.pl

– korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Infrastruktury i Gospodarki

ul. Hallera 9, 45-867 Opole

z dopiskiem „Dzień Ziemi”

Konkurs jest organizowany w ramach projektu Mamy rady na odpady – kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego  realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Jego celem jest kształtowanie i promowanie postaw sprzyjających trosce o środowisko naturalne oraz wyzwalanie emocjonalnego stosunku do świata przyrody poprzez zwrócenie uwagi na problem rosnącej ilości odpadów produkowanych przez człowieka i podniesienie świadomości na temat segregacji i gospodarki odpadami.

Regulamin Konkursu pt. „Dzień Ziemi”

Załącznik nr 1 harmonogram konkursu

Załącznik nr 2 katalog nagród

Załącznik nr 3 karta zgłoszenia

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy