Kalendarz imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych województwa opolskiego

Informacje o organizowanych imprezach turystycznych prosimy na bieżąco przesyłać na adres pracownika Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki, p. Bartosza Ostrowskiego,
e-mail: b.ostrowski@opolskie.pl , tel. 77 44 29 324

Nasze serwisy