Komunikaty prasowe

Herb Województwa Opolskiego

Rozstrzygnięty został konkurs na „Najciekawszą koncepcję zagospodarowania terenów zielonych wsi”, ogłoszony przez Zarząd Województwa Opolskiego. Jego celem było wyłonienie najciekawszych

Herb Województwa Opolskiego

Znamy już tegorocznych laureatów nagród i stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego 2016. Zarząd Województwa Opolskiego przyznał doroczne nagrody w dziedzinie edukacji.

Herb Województwa Opolskiego

W dniach 17 i 18 września, w Byczynie obędą się I Opolskie Targi Ekonomii Społecznej – to okazja do prezentacji

Herb Województwa Opolskiego

Od 12 do 30 września br. będzie czas na składanie wniosków stypendialnych w ramach projektu „Wspieramy najlepszych”, realizowanego w ramach

Herb Województwa Opolskiego

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028”,