Aktualności PROW

Herb Województwa Opolskiego

Tegoroczna, trzecia edycja DOFE, zwyciężyła w prestiżowym konkursie European Public Communication Award 2016. Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju odebrał nagrodę z rąk

Herb Województwa Opolskiego

Wniosek o przyznanie pomocy, Umowa o przyznaniu pomocy, Wniosek o płatność Szanowni Państwo Wzory formularzy: Wniosek o przyznanie pomocy, Umowa

dla beneficjentów aplikujących o środki unijne na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach PROW 2014-2020 Spotkanie poświęcone było omówieniu warunków

Herb Województwa Opolskiego

W związku z koniecznością doprecyzowania zapisów Instrukcji WoPP w punktach: 1) Charakterystyka planowanej operacji; 2) Rodzaje kosztów operacji; 3) Dokument

Herb Województwa Opolskiego

Na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Samorządu Województwa Opolskiego dostępne są aktualne formularze wniosków o przyznanie pomocy.