Aktualności PROW

Herb Województwa Opolskiego

Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 19 września 2016 r. przyjął uchwałą nr 2626/2016 termin naboru wniosków o przyznanie pomocy na

Herb Województwa Opolskiego
Pożyczka BGK

udzielana na wyprzedzające finansowanie zadań w ramach PROW. Szanowni Państwo, Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w ramach

Herb Województwa Opolskiego

Na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Samorządu Województwa Opolskiego dostępne są aktualne formularze wniosków oraz umowy o

Herb Województwa Opolskiego

Na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Samorządu Województwa Opolskiego dostępne są formularze wniosków w ramach poddziałania 19.2

Herb Województwa Opolskiego

dla Beneficjentów operacji typu „Budowa lub modernizacji dróg lokalnych” Szanowni Państwo, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała treść komunikatu dotyczącego