Aktualności PROW

Herb Województwa Opolskiego

Informujemy, iż Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie “Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” zamieściła na swojej stronie internetowej  cztery ogłoszenia o naborze wniosków na: –

Herb Województwa Opolskiego

Informujemy, iż Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Kraina św. Anny zamieściła na swojej stronie internetowej  dwa ogłoszenia o naborze wniosków na:

Herb Województwa Opolskiego

Informujemy, iż  w dniu wczorajszym  tj. 12.12.2016 r. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Euro-Country zamieściła na swojej stronie internetowej  dwa ogłoszenia

Herb Województwa Opolskiego

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało pismem o sygnaturze ROW.wrt.5505.1.2016 z dnia 7 grudnia 2016 r. informację na temat nowych

Herb Województwa Opolskiego

Dnia 8 grudnia br. odbyło się III Posiedzenie Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Głównym tematem posiedzenia było