Wybierzmy najlepszą przestrzeń publiczną w regionie – trwa głosowanie on-line

W tym roku do konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego zgłoszono 32 realizacje, w dwóch kategoriach: przestrzeń publiczna (12 zgłoszeń) oraz obiekt użyteczności publicznej (20 zgłoszeń). W dniach od 2 do 4 września 2019 r. obradowała komisja konkursowa pod przewodnictwem Szymona Ogłazy, członka zarządu województwa.  Komisja przeprowadziła wizje lokalne wszystkich zgłoszonych realizacji i najlepsze zakwalifikowała do konkursu internautów.  Głosowanie internetowe trwa od 11 do 18 września na stronie https://przestrzen.opolskie.pl/glosuj/ .

 

Spośród zgłoszonych przedsięwzięć, komisja wyłoniła 24 przedsięwzięcia do konkursu internautów, również w dwóch kategoriach: przestrzeń publiczna (11) i obiekt użyteczności publicznej (13).

Do konkursu internautów na Najlepszą Europrzestrzeń Województwa Opolskiego komisja zakwalifikowała wszystkie (37) inwestycje wyróżnione lub/i nagrodzone w konkursie na najlepszą przestrzeń publiczną w regionie w latach 2008-2019, dofinansowane z funduszy UE.

Głosować może każdy pełnoletni mieszkaniec województwa. Można zagłosować tylko raz, oddając maksymalnie trzy głosy – jeden w każdej z kategorii:

 • Najlepszy Obiekt Użyteczności Publicznej 2019
 • Najlepsza Przestrzeń Publiczna 2019
 • Najlepsza Europrzestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego.

Autorom najciekawszych uzasadnień przyznane zostaną atrakcyjne nagrody.

Finał konkursu, ogłoszenie nagrody głównej oraz wyróżnień odbędzie się  9 października br., w sali Orła Białego w siedzibie urzędu marszałkowskiego.

Nagrody mają charakter honorowy – laureat nagrody głównej otrzymuje pamiątkową tablicę do umieszczenia w miejscu realizacji. Dodatkowo okolicznościowymi upominkami obdarowani zostaną internauci, którzy wzięli udział w głosowaniu i najtrafniej uzasadnili swoje wybory.

Realizacje, na które można głosować on-line:

NAGRODA INTERNAUTÓW 2019

przestrzeń publiczna (11)

 • Gmina Branice – Rewaloryzacja miejsc kultury w Gminie Branice – Zagospodarowanie terenu Parku wraz z infrastrukturą techniczną i małą architekturą
 • Gmina Brzeg – Przebudowa amfiteatru miejskiego wraz z rewaloryzacją Parku im. Bolesława Chrobrego w Brzegu
 • Gmina Głubczyce – Rewitalizacja części parku przy ul. Sobieskiego w Głubczycach
 • Gmina Głuchołazy – Rewitalizacja dawnego obszaru uzdrowiskowego na terenie położonym w miejscowości Głuchołazy
 • Gmina Kędzierzyn-Koźle – Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych. Etap I: Utworzenie skweru przy al. Jana Pawła II 32.
 • Gmina Opole – Przebudowa placów miejskich w Opolu. Zadanie: Przebudowa pl. Jana Pawła II w Opolu
 • Gmina Opole –Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ul. Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu. Etap I: Przebudowa ulicy Krakowskiej w Opolu
 • Gmina Opole – Dawne Opole – rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic
 • Gmina Otmuchów – Rewitalizacja terenów miasta Otmuchów
 • Gmina Popielów – Zagospodarowanie przestrzeni wokół kąpieliska Przystań wodna w Nowych Siołkowicach
 • Gmina Rudniki – Zagospodarowanie parku w Rudnikach

obiekt użyteczności publicznej (13)

 • Gmina Dąbrowa – Eko-przestrzeń z energią dla każdego (Żelazna, gmina Dąbrowa)
 • Gmina Dobrzeń Wielki – Dom Pomocy Społecznej
 • Gmina Głuchołazy – Tężnia widokowa w Głuchołazach
 • Gmina Grodków – Przebudowa centrum przesiadkowego w Grodkowie
 • Gmina Kędzierzyn-Koźle – Strefa historii i inspiracji – utworzenie interaktywnego miejsca spotkań mieszkańców w Kędzierzynie-Koźlu
 • Gmina Kluczbork – Stobrawskie Centrum Seniora (Kluczbork)
 • Gmina Krapkowice – Rewitalizacja obiektów zabytkowych – Wieży Bramy Górnej i murów obronnych wraz z otoczeniem w celu ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego oraz naturalnego Krapkowic
 • Gmina Lewin Brzeski – Przebudowa i adaptacja na cele edukacyjno-kulturalne zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy
 • Gmina Nysa – Gminne Centrum Wsparcia III-ego Sektora wraz z aktywną strefą międzypokoleniową dla mieszkańców
 • Gmina Opole – Orlik w Opolu-Czarnowąsach
 • Gmina Opole – Przebudowa siedziby Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu przy ul. Minorytów 3
 • Gmina Rudniki – Przebudowa Centrum Przesiadkowego w Rudnikach
 • Gmina Walce – Spichlerz folwarczny w Brożcu

 

NAJLEPSZA EUROPRZESTRZEŃ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO (37)

1) Gmina Bierawa Park pojednania w Kotlarni
2) Gmina Branice Parkowe miejsce spotkań w Gródczanach
3) Gmina Brzeg Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miast Brzeg – przebudowa nawierzchni placu Polonii Amerykańskiej, placu Niepodległości i rejonu placu Kościelnego
4) Gmina Brzeg Regionalne Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Brzegu – przebudowa boisk z zapleczem
5) Gmina Brzeg Odbudowa stawu rekreacyjnego w zabytkowym Parku Wolności w Brzegu  etap I i etap II; Budowa mini kompleksu rekreacyjno-sportowego PZU Trasy Zdrowia zlokalizowanego na terenie Parku Wolności w Brzegu
6) Gmina Brzeg Przebudowa wraz z adaptacją pomieszczeń  do potrzeb osób niepełnosprawnych i zakup wyposażenia MBP w Brzegu
7) Gmina Byczyna Rycerski Gród Warowny w Biskupicach – Brzóskach
8) Gmina Dąbrowa Zagospodarowanie parku i stawów w Chróścinie
9) Gmina Głubczyce Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Głubczycach – Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne –zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej
10) Gmina Głuchołazy Rewaloryzacja Parku Zdrojowego w Głuchołazach
11) Gmina Głuchołazy Rewitalizacja otoczenia muru miejskiego oraz dziedzińca dawnego Wójtostwa w Głuchołazach
12) Gmina Gogolin Zagospodarowanie terenów w sąsiedztwie zabytkowych pieców wapiennych w Gogolinie
13) Gmina Kędzierzyn-Koźle Utworzenie otwartej strefy rekreacyjno-sportowej w Kędzierzynie-Koźlu przy alei Jana Pawła II
14) Gmina Kluczbork Rewitalizacja miasta Kluczborka
15) Gmina Krapkowice Zagospodarowanie skweru przy ul. Łąkowej w Żywocicach
16) Gmina Leśnica Zagospodarowanie placu targowego w Leśnicy
17) Gmina Leśnica Zagospodarowanie Placu Narutowicza i Placu Marka w Leśnicy
18) Gmina Leśnica Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione w tym Natura 2000 na Górze Św. Anny
19) Gmina Lubsza Kształtowanie centrum wsi Lubsza
20) Gmina Niemodlin Przebudowa dróg gminnych śródmieścia Niemodlina
21) Gmina Nysa Forteczna Wieża Ciśnień w Nysie
22) Gmina Nysa Bastion Św. Jadwigi w Nysie
23) Gmina Olesno Rewitalizacja rynku w Oleśnie
24) Gmina Opole Utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki poprzez przebudowę Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu
25) Gmina Opole Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta Opole poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry. Rewaloryzacja Parku Nadodrzańskiego
26) Gmina Opole Budowa bulwarów spacerowych nad kanałem Młynówka
27) Gmina Opole Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu – budowa i aranżacja wnętrz
28) Gmina Opole Renowacja Wieży Piastowskiej w Opolu wraz z zagospodarowaniem wnętrza wieży i terenu przyległego oraz zorganizowaniem zaplecza turystycznego służącego do obsługi ruchu turystycznego
29) Gmina Otmuchów Rewitalizacja terenu rekreacyjno-wypoczynkowego SOLARIUM w Otmuchowie
30) Gmina Popielów Zagospodarowanie terenu centrum wsi Stare Siołkowice
31) Gmina Popielów Zagospodarowanie otoczenia przy zmodernizowanej świetlicy wiejskiej w Lubieni
32) Gmina Prudnik Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Prudniku
33) Gmina Prudnik III etap rewaloryzacji infrastruktury śródmieścia Prudnika
34) Gmina  Prudnik Centrum usług społecznych Powiatu Prudnickiego
35) Gmina  Prudnik Muzeum wiejskie „Farska Stodoła” w Biedrzychowicach
36) Gmina Reńska Wieś Remont bazy rekreacyjno-sportowej w sołectwie Łężce
37) Gmina Strzeleczki Przebudowa Rynku w Strzeleczkach
Udostępnij wpis:

Nasze serwisy