Wybory uzupełniające do RDPPWO III kadencji rozstrzygnięte

Informujemy, iż zgodnie z procedurą zgłoszenia i wyłonienia członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego III kadencji, określoną w uchwale nr 3931/2013 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 23 lipca 2013 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego oraz terminów i sposobu zgłaszania kandydatów na członków tej Rady z późn.zm., przeprowadzone zostały wybory uzupełniające, w ramach których organizacje pozarządowe wybierały dwóch nowych członków Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji.

Głosy rozkładały się następująco:

L.p. Imię nazwisko kandydata Liczba głosów
1. Dworaczek Urszula 4
2. Jasnosz Krystyna 2
3. Laxy Tomasz Kandydatura bez rozpatrzenia ze względu na braki formalne
4. Łeśko Piotr 17
5. Sałacka Anetta 10
6. Ślusarczyk Agnieszka 1

 

Nowymi członkami Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego III kadencji wybranymi w wyborach uzupełniających zostali:

Pan Piotr Łeśko – z liczbą 17 głosów

Pani Anetta Sałacka  – z liczbą 10 głosów

Serdecznie gratulujemy !!!

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy