Społecznik Roku Województwa Opolskiego – czas na zgłoszenia

Już po raz trzeci Marszałek Województwa Opolskiego ogłasza konkurs, którego celem jest uhonorowanie i wyróżnienie osoby działającej na rzecz dobra wspólnego oraz promocja postaw społecznych.

„Społecznikiem Roku” może zostać mieszkaniec województwa opolskiego, który działa nieodpłatne na rzecz innych i swojego otoczenia, czyni to od lat z dużym zaangażowaniem, walczy skutecznie z problemami społecznymi, podejmuje inicjatywę poprzez realizację oddolnych działań, akcji oraz przedsięwzięć społecznych.

Kandydatów do zaszczytnego tytułu „Społecznika Roku Województwa Opolskiego 2016” mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, instytucje oraz pełnoletnie osoby fizyczne (pod warunkiem dołączenia rekomendacji organizacji pozarządowej, instytucji lub nieformalnej grupy osób).

Zgłoszeni kandydaci będą oceniani przez Kapitułę wg następujących kryteriów:
– czas i zasięg działania (min. 5 lat działalności społecznej na terenie województwa opolskiego),
– praca społeczna bez wynagrodzenia,
– zaangażowanie oraz skuteczność działania,
– współpraca i angażowanie innych ludzi,
– wartość postawy jako wzoru do naśladowania.

Kandydatów można zgłaszać do 22 września. Szczegóły w załącznikach.

Ogłoszenie konkursu Społecznik Roku 2016

Regulamin konkursu

Wniosek zgłoszeniowy

Oświadczenie – ochrona danych osobowych

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy