Wspieramy najlepszych

Wspieramy najlepszych

Przyznano Stypendia na rok szkolny 2016/ 2017!!!

Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 16 stycznia 2016 r. zatwierdził uzupełniającą listę stypendystów programu „Wspieramy najlepszych”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014 – 2020, która znajduje się w załączniku poniżej.

W związku z powyższym proszę uczniów oraz uczennice, a w przypadków osób niepełnoletnich – ich rodziców, o stawienie się do dnia 20 stycznia br. do Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w celu podpisania Umowy przekazywania stypendium w roku szkolnym 2016/2017.

Czekamy na Was w godzinach od 7.30 do 15.30 (20 stycznia od 7.30 do 15.00) w budynku przy ul. Piastowskiej 14 w Opolu, w pokoju 618 (VI Piętro)

Proszę, aby osoby które przyjdą podpisać umowę miały ze sobą dane dotyczące rachunku bankowego, na który przekazywane będzie stypendium (numer rachunku, nazwę banku oraz imię i nazwisko oraz adres właściciela rachunku), a także dane osobowe stypendysty (przede wszystkim nr PESEL ucznia/uczennicy)

Osobom, które nie stawią się do Urzędu do 20 stycznia, umowy zostaną przekazane pocztą, a  stypendium zostanie wypłacone pod koniec lutego 2017 r.

Uroczyste wręczenie stypendiów nastąpi w I połowie lutego 2017 r. – termin zostanie podany do wiadomości po Nowym Roku.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 77 54 16 505/ 500/ 519.

————————————————————————————————————————————————————–

Departament Edukacji i Rynku Pracy
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14, pokój 615
45-082 Opole

Nasze serwisy