Wspieramy najlepszych

Wspieramy najlepszych

Uwaga uczniowie i uczennice!

Informujemy, iż w trakcie naboru wniosków stypendialnych w ramach programu „Wspieramy najlepszych II” złożono 930 wniosków. Wyniki będą znane w październiku br.

Jednocześnie prosimy wszystkich uczniów, którzy we wniosku o przyznanie stypendium, ze względu na trwającą rekrutację do szkół ponadgimnazjalnych,  nie wpisali szkoły, do której uczęszczać będą   w roku szkolnym 2018/2019 o uzupełnienie powyższej informacji.

Dane dotyczące szkoły można przesłać listownie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Edukacji i Rynku Pracy

Ul. Piastowska 14

45-082 Opole

lub dostarczyć osobiście do siedziby Departamentu Edukacji i Rynku Pracy przy ul. Piastowskiej 17  w Opolu, pokój 2014 lub 2017 (budynek Instytutu Śląskiego)

tel. 77 44 67 830 lub 77 44 67 831

———————————————————————————————————————————————————————-

Jednocześnie przypominamy obecnym stypendystom i stypendystkom programu stypendialnego Wspieramy najlepszych II o obowiązku złożenia sprawozdania rocznego według załączonego poniżej wzoru. Na sprawozdania czekamy do końca czerwca br.

Nasze serwisy