Wspieramy najlepszych

Wspieramy najlepszych

Uwaga uczniowie i uczennice!

Zarząd Województwa Opolskiego zatwierdził listę stypendystów w ramach programu „Wspieramy najlepszych II” realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020 na rok szkolny 2018/2019.

Jednocześnie informujemy, iż 17 października br. o godz. 11 w Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu odbędzie się uroczyste wręczenie dyplomów stypendialnych, na które serdecznie zapraszamy!

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Edukacji i Rynku Pracy

Ul. Piastowska 14

45-082 Opole

tel. 77 44 67 830 lub 77 44 67 831

———————————————————————————————————————————————————————-

Jednocześnie przypominamy obecnym stypendystom i stypendystkom programu stypendialnego Wspieramy najlepszych II o obowiązku złożenia sprawozdania rocznego według załączonego poniżej wzoru. Na sprawozdania czekamy do końca czerwca br.

Nasze serwisy