Komunikaty prasowe

Herb Województwa Opolskiego

Informujemy, że Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego UMWO zmieniło swoją siedzibę. Teraz Biuro zaprasza do budynku Instytutu Śląskiego przy ul.

Herb Województwa Opolskiego

W związku z terminem ferii zimowych w województwie opolskim nakładającym się z procedurą naboru członków Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego

Herb Województwa Opolskiego

Informujemy, że nastąpiła zmiana w przepisach z ochrony środowiska dotycząca zwolnienia z obowiązku przedkładania wykazów w przypadku gdy roczna wysokość

Herb Województwa Opolskiego

Zgodnie z procedurą zgłoszenia i wyłonienia członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego III kadencji, określoną w uchwale nr 4141/2013

Herb Województwa Opolskiego

Uwaga uczniowie i uczennice! Wszystkim uczniom, którzy do dnia dzisiejszego, tj. 8 stycznia br., nie stawili się w Urzędzie w