Komunikaty prasowe

30 października br. rozstrzygnięto wojewódzki konkurs plastyczny z okazji 20 lat samorządności pod hasłem „Brońmy Swego Opolskiego” Konkurs skierowany był

Herb Województwa Opolskiego

Zarząd Województwa Opolskiego zatwierdził listę stypendystów w ramach programu „Wspieramy najlepszych II” realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020

Herb Województwa Opolskiego

Zarząd Województwa Opolskiego przyznał doroczne Nagrody i Stypendia Marszałka Województwa Opolskiego w dziedzinie edukacji. Nagrody zostaną wręczone podczas Regionalnego Święta

Herb Województwa Opolskiego

To pilotażowa akcja profilaktyczna dotycząca promocji zdrowia w powiatach województwa opolskiego. Skierowana jest zwłaszcza do mieszkańców gmin,  gdzie jest utrudniony

Herb Województwa Opolskiego

Już  28  września zapraszamy na aukcję prac plastycznych pacjentów szpitali w Opolu i Branicach. Teraz  w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej przy