Komunikaty prasowe

Herb Województwa Opolskiego
Małe granty dla uczelni

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił konkurs na małe granty dla uczelni województwa opolskiego na zadania dydaktyczno-naukowe. Uczelnie mogą zgłaszać projekty: służące

Herb Województwa Opolskiego

Zapraszamy właścicieli gospodarstw rolnych z województwa opolskiego do udziału w kolejnej edycji konkursu, którego organizatorami są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju

Herb Województwa Opolskiego

Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza konkurs „Partnerstwo bez granic”. Jego celem jest wyłonienie najciekawszych inicjatyw realizowanych przez samorządy lokalne oraz instytucje

Herb Województwa Opolskiego

W grudniu rozpoczęła się kampania informacyjna „Bezpieczny i Aktywny Senior”, realizowana przez  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, która w

Herb Województwa Opolskiego

Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska zwraca się z prośbą o wsparcie finansowe budowy Domu Polskiego we Lwowie. W załączeniu pismo do