Ocena efektywności zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego oraz ich jednostkach organizacyjnych – konferencja dla audytorów, Opole, 19-20 kwietnia 2018 r

Województwo Opolskie od 1 stycznia 2018 r. przejęło prezydencję Konwentu Marszałków Województw RP. W związku z pełnieniem tej funkcji przez nasz region, organizowane są spotkania tematyczne oraz konferencje towarzyszące.

 Serdecznie zapraszamy audytorów wewnętrznych zatrudnionych w samorządach województwa opolskiego oraz ich jednostkach organizacyjnych do udziału w pierwszym otwartym dniu konferencji tj.: 19 kwietnia 2018r.

Konferencja odbędzie się w Opolu, Hotel DeSilva Premium Opole ul. Powolnego 10, 45-078 Opole o godzinie 10 (rejestracja od godziny 9.30).

Patronat merytoryczny: Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska

Udział w konferencji jest bezpłatny.  Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną na adres s.jozkow@opolskie.pl do dnia 30 marca 2018r. lub do wyczerpania miejsc. Zgłoszenia proszę dokonywać na karcie zgłoszenia (poniżej).  Wszelkie informacje na temat konferencji pod tel. 77 541 6571 lub 77 541 6572.

 

Ramowy program konferencji:

I Dzień 19 kwietnia 2018r.

9.30-10.00 – Rejestracja uczestników

10.00 10.20Andrzej Buła, Marszałek Województwa Opolskiego

Przywitanie gości. Prelekcja inauguracyjna – Efektywność zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego – doświadczenia i praktyka

10.20 – 10.30 Przedstawiciel IIA Polska

Przywitanie gości. Rola audytu wewnętrznego w aspekcie wspomagania procesu zarządzania

10.30 – 10.45Dr Agnieszka Dornfeld – Kmak, wicedyrektor Izby Administracji Skarbowej w Opolu. Certyfikowany audytor Ministerstwa Finansów

Zarządzanie ryzykiem organizacyjnym w osiąganiu celów organizacji, a efektywność struktur administracyjnych

10.45 – 11.05Dr Karina Bedrunka, dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

Efektywność zarządzania środkami pochodzącymi z funduszy strukturalnych. Główne ryzyka w zarządzaniu programem operacyjnym w perspektywie 2014-2020 na przykładzie RPO WO 2014-2020

11.05 – 11.20Katarzyna Lenczyk – Woroniecka CGAP, Internal Quality Assessment Validator, CRMA, certyfikowany audytor Ministerstwa Finansów. Dyrektor Wydziału Audytu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

Wskaźniki i ryzyka zarządcze związane z ich osiągnięciem na przykładzie RPOWD 2014-2020 oraz PROW 2014-2020 – podejście audytowe

11.20 – 11.45Dr Krzysztof Pakoński CIA, CISA, Audytor Generalny Urzędu Miasta Krakowa

Narzędzia ewaluacji realizacji zadań gminy, powiatu, województwa a ocena skuteczności działania administracji

11.45 – 12.00  –  Przerwa kawowa

12.00 – 12.20 – Przedstawiciel IIA Polska

Ocena efektywności zarządzania w obszarze IT

12.20 – 12.40 Tymoteusz Przybylski, zastępca dyrektora ds. Oprogramowania
w Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu

Korzyści zarządcze związane z wprowadzeniem Centrum Usług Wspólnych. Ryzyka
w działalności CUW

12.40 – 13.00Elżbieta Paliga CICA, CRMA, Internal Quality Assessment Validator, certyfikowany audytor Ministerstwa Finansów. Pełnomocnik i audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy PN-EN ISO 27001:2014. Kierownik Biura Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. Koordynator Koła Audytorów Wewnętrznych Jednostek Samorządu Terytorialnego IIA Polska

Audyt wewnętrzny narzędziem weryfikacyjnym system podatków w gminie na przykładzie podatku od środków transportowych

13.00 – 13.40 –  Przerwa obiadowa

13.40 – 14.00  – Paweł Gad, audytor wewnętrzny w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej – Członek Koła AW JST IIA Polska

Audyt wewnętrzny efektywności tzw. „małych zamówień”

14.00 – 14.15 – Michalina Domańska – Zabawczuk, certyfikowany audytor Ministerstwa Finansów, zastępca dyrektora Biura Kontroli i Audytu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

Ocena efektywności zarządzania nieruchomościami jednostek samorządu terytorialnego. Ryzyka związane z zarządzaniem w tym obszarze 

14.15 – 14.30 – Paweł Daroch, certyfikowany audytor Ministerstwa Finansów, audytor wewnętrzny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego

Ocena efektywności zarządzania nieruchomościami jednostek samorządu terytorialnego. Ryzyka związane z zarządzaniem w tym obszarze

14.30 – 14.45 – Tomasz Stempniewicz, certyfikowany audytor Ministerstwa Finansów, audytor wewnętrzny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego

Kryteria oceny efektywności zarządzania w samorządowych jednostkach kultury

14.45 – 15.00 – Przedstawiciel Ministerstwa Finansów

Kierunki rozwoju standardów kontroli zarządczej oraz audytu wewnętrznego w sektorze publicznym. (punkt w programie zostanie potwierdzony w terminie późniejszym)

15.00 – 15.30 – Dyskusja i podsumowanie pierwszego dnia konferencji

 

II Dzień konferencji 20 kwietnia przeznaczony jest dla audytorów zatrudnionych
w Urzędach Marszałkowskich 16 województw

9.30 -9.35  – Przywitanie uczestników

9.35 – 10.00Arkadiusz Talik, Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu

Kryteria oceny efektywności zarządzania w finansach publicznych, a naruszenie dyscypliny finansów publicznych

10.00 – 10.30 – Piotr Jóśko, zastępca dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

Zarządzanie ryzykiem w obszarze elektronicznego zarządzania dokumentacją

10.30 – 11.00 Katarzyna Lenczyk – Woroniecka CGAP, Internal Quality Assessment Validator, CRMA, certyfikowany audytor Ministerstwa Finansów. Dyrektor Wydziału Audytu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

Audyt Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją – główne założenia
programowe

11.00 – 11.15 – Przerwa kawowa

11.15 – 11.35 Magdalena Stodoła, zastępca dyrektora Gabinetu Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Przewodnicząca Zespołu zadaniowego ds. Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego

Budżet obywatelski – główne ryzyka w realizacji procedury budżetu obywatelskiego

11.35 – 11.55 – Bożena Stoma, Audytor Generalny – dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego Urzędu m.st. Warszawy. Certyfikowany audytor Ministerstwa Finansów

Audyt w obszarze budżet partycypacyjny – główne założenia programowe

11.55 – 12.30 – Dyskusja i podsumowanie konferencji

12.30 – 13.30 – Obiad

Miejsce konferencji:

Hotel DeSilva Premium, ul. Powolnego 10, 45-078 Opole

Nasze serwisy