Jak dobrze i ciekawie zagospodarować tereny wiejskie

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił konkurs na „Najciekawszą koncepcję zagospodarowania terenów zielonych wsi”, adresowany do liderów wiejskich. Wcześniej mieszkańcy opolskich wsi mieli możliwość uczestnictwa w warsztatach podczas których uczyli się, jak dobrze taką przestrzeń zagospodarować.

Warsztaty dot. zagospodarowania terenów wiejskich pn. „Zachowajmy cenną bioróżnorodność Opolszczyzny” trwały od maja do czerwca br., a prowadzili je eksperci z Instytutu Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W warsztatach uczestniczyli mieszkańcy najbardziej aktywnych sołectw z województwa opolskiego, a organizował je Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWO w ramach realizacji projektu pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego”. Podczas warsztatów uczono się, jak opracować ciekawe koncepcje zagospodarowania terenu, spójne z krajobrazem i dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym wsi. Każdy z uczestników miał możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji (prowadzonych przez ekspertów), by dopracować szczegóły opracowywanych koncepcji.

Szczególną uwagę zwracano m.in. na nasadzenia i pielęgnację rodzimych gatunków roślin. W efekcie warsztatów powstało 25 wstępnych koncepcji zagospodarowania terenów wiejskich.

Kolejnym, zaplanowanym przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi działaniem, spójnym z warsztatami, jest właśnie konkurs na „Najciekawszą koncepcję zagospodarowania terenów zielonych wsi”. Konkurs adresowany jest do liderów wiejskich realizujących projekty zagospodarowania terenów wiejskich, w tym także do uczestników warsztatów. Ma zachęcić mieszkańców do ciekawego zagospodarowania publicznych zielonych terenów wiejskich, a także dać im możliwość bezpośredniego wpływu na wygląd estetyczny okolicy. Będzie także promować postawy społeczne, sprzyjające ochronie bioróżnorodności oraz tradycyjnej zabudowy opolskiej wsi i jej walorów przyrodniczych.

Celem konkursu jest wsparcie finansowe modelowych projektów zagospodarowania przestrzeni wiejskiej, dla zwycięzców bowiem przewidziano nagrody finansowe – łączna pula nagród wynosi 150 tys. zł, z czego dla zwycięzcy przewidziano nagrodę w wysokości 50 tys. zł, dla zdobywcy drugiego miejsca – 30 tys. zł, trzeciego zaś – 20 tys. zł. Autorzy projektów, które zostaną wyróżnione, otrzymają po 10 tys. zł (komisja jednak może inaczej podzielić nagrody, w zależności od liczby i poziomu projektów).

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie projektu w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2016 r., jego rozstrzygnięcie nastąpi do końca września br. Udział w konkursie może wziąć każde sołectwo w województwie opolskim, w którym działa organizacja pozarządowa na rzecz odnowy wsi.
Regulamin i formularz zgłoszeniowy do konkursu na stronie: http://www.odnowawsi.eu/serwis/index.php?id=318&idd=293

Warsztaty i konkurs realizowane są w ramach projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

Nasze serwisy