Aktualności

Podczas drugiego posiedzenia konwentu na Opolszczyźnie marszałkowie rozmawiali o  efektach restrukturyzacji Przewozów Regionalnych i wprowadzaniu przez spółkę zintegrowanego systemu biletowego. (...)

Drugie posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP Opolskie 2018, któremu przewodniczy marszałek opolski Andrzej Buła, rozpoczęło się w Pokrzywnej, w Górach (...)

Jesteśmy „skazani” na współpracę – mówił do marszałków i przedstawicieli likwidatorów wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych prezes Wód Polskich (...)

Rok 2017 był w regionie rokiem wzrostu wskaźników zatrudnienia i rokiem spadku bezrobocia. O sytuacji na regionalnym rynku pracy mówił (...)

„Trójkąt Bermudzki” w Prudniku, czyli obszar między ulicami Szkolną, Traugutta, Armii Krajowej oraz Mickiewicza, zamieni się w miejsce wypoczynku i (...)

W dniach od 19 do 20 kwietnia na Opolszczyźnie gościli audytorzy z urzędów marszałkowskich całej Polski, a także z samorządów (...)