Aktualności

Już po raz dziewiąty uczniowie szkół ponadgimnazjalnych biorą udział w młodzieżowych symulacjach obrad ONZ – Silesian Model United Nations, organizowanych (...)

W dniu 12 grudnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu opiniodawczo-doradczego w sprawie (...)

Mama to nasza bajka

Prawie tysiąc prac dzieci z całego województwa opolskiego wpłynęło na konkurs „Opolska Mama Ma Moc”. Najpiękniejsze i najciekawsze zostały docenione (...)

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego, Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego, fora młodzieży i seniorów – przedstawiciele tych wszystkich gremiów spotkali (...)

Bernd Fabritius to pełnomocnik rządu federalnego RFN ds. mniejszości  narodowych i etnicznych oraz wysiedleńców. Właśnie gości w województwie opolskim, gdzie (...)

Zarząd województwa podzielił dziś pieniądze na wsparcie firm w zdobywaniu nowych rynków, wybrał też do dofinansowania kolejne projekty samorządowe dotyczące (...)