Komunikaty prasowe

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego obecnie nie prowadzi żadnej kampanii pn. „Zdrowe Opolskie” i w żaden sposób nie współpracuje

Herb Województwa Opolskiego
Małe granty dla uczelni

Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 22 marca br. ogłosił konkurs na małe granty dla uczelni województwa opolskiego na zadania dydaktyczno-naukowe.

12 marca 2007 roku parlament Węgier uznał dzień 23 marca Dniem Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Za było 324 posłów, nikt się nie wstrzymał,

Herb Województwa Opolskiego

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka na lata 2020 – 2022 przyznawana jest na dofinansowanie zadań   własnych gminy na małe projekty lokalne realizowane

Zapraszamy mieszkańców województwa do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego Opolskie 2030. Na uwagi czekamy od 10