Z samorządowcami o regionie i funduszach

W gronie ponad stu przedstawicieli samorządów gmin i powiatów z całego regionu  dyskutowano m.in. o tym, w jakim miejscu znajdujemy się w naszym Regionalnym Programie Operacyjnym, jakie przewiduje się  dalsze możliwości korzystania z funduszy unijnych oraz jakie są plany dotyczące kierunków rozwoju województwa na dalsze lata.

To już kolejne spotkanie w takim gronie, organizowane przez marszałka i zarząd województwa, by wspólnie z samorządowcami porozmawiać o wzajemnej współpracy. Marszałek Andrzej Buła, otwierając spotkanie mówił, że ważne jest, by umieć z tych bogatych doświadczeń, które już są za nami, umieć wyciągnąć wnioski, co wspólnie zrobić dla lepszej przyszłości.– W przyszłym roku rozpoczniemy pracę nad nowym dokumentem strategicznym dla regionu i mam nadzieję, że będzie to zupełnie nowy dokument, inny od poprzedniego. Jesteśmy w nowej rzeczywistości i te nowe warunki powinniśmy w tych pracach wziąć pod uwagę.

Podczas spotkania przedstawiono propozycje dla samorządowców z całego regionu, z którym mogą korzystać niemal od zaraz. Maja Michniewicz z Departamentu Polityki Regionalnej UMWO mówiła o przygotowanym raporcie nt. sytuacji społeczno-gospodarczej regionu. Raport robiony jest „po nowemu” – dane zjawisko i dany temat są tam prosto wyodrębnione, tak, by można było w szybki sposób bezpośrednio dotrzeć do informacji w konkretnych dziedzinach. Raport będzie systematycznie uaktualniany na stronie internetowej pod adresem https://www.opolskie.pl/baza-danych-o-regionie/. – Chcemy szybko i w prosty sposób przekazywać dane o województwie i zachęcamy do ich wykorzystania w każdy możliwy sposób. Strona internetowa jest w trakcie tworzenia, można sprawdzać, weryfikować, zgłaszać swoje uwagi – mówiła Maja Michniewicz.

Do współpracy zachęcał też Piotr Mielec, dyrektor Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, mówiąc o tym,  jak OROT pomaga w promocji swoim członkom. Prezentował także dwa unijne projekty promocyjne, które OROT realizuje na polsko-czeskim pograniczu. – To przecież promocja całego pogranicza, nie tylko członków OROT-u. Pomysłem zarządu województwa, który ma duży potencjał promocyjny, jest opracowanie sieci ścieżek pieszo-rowerowych w województwie. O tych wybudowanych już i budowanych ścieżkach, które poprawiają dostępność miejsc turystycznych i zwiększają poziom bezpieczeństwa użytkowników dróg, mówił dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki Remigiusz Widera. Łączenie tych ścieżek, by można się było poruszać po nich w całym regionie, byłoby ogromnym atutem turystycznym regionu. Nową jakością będzie też aplikacja e-turysta, która powstanie w ramach kolejnego polsko-czeskiego projektu na pograniczu. – To w naszym wspólnym interesie jest, by ważne w każdej gminie miejsca znalazły się w tych naszych przedsięwzięciach – mówił marszałek Andrzej Buła. – I ścieżki, i aplikacja, i działania OROT-u będą miały większy efekt, jeśli znajdą się tam wszystkie ważne obiekty, inicjatywy i działania gmin.

Tym, co samorządowców niezwykle interesuje, są informacje związane z realizacją programów unijnych. Dlatego też podczas spotkania mówiono o tym, jak wygląda ich realizacja, jakie są planowane nabory, jakie występują problemy w realizacji programów, koordynowanych przez samorząd województwa.

 Karina Bedrunka, dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych prezentowała, w jakim miejscu Regionalnego Programu Operacyjnego jesteśmy. – Z miliarda euro, jaki mamy do dyspozycji, wypłaciliśmy już 16%. To pieniądze, które już funkcjonują w naszej gospodarce. W tej kategorii cały czas jesteśmy na pierwszym miejscu wśród regionów. To także dzięki samorządom i dlatego składam państwu za to duże podziękowania – mówiła do zgromadzonych na sali. Sygnalizowała też nowości, związane z obowiązywaniem tzw. ustawy wdrożeniowej. Jedną z nich jest funkcja rzecznika funduszy unijnych, który ma funkcjonować przy marszałku w każdym regionie, ma być także niezależny od Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych. Taki rzecznik będzie powołany także w UMWO jeszcze w grudniu.

Podczas konferencji uhonorowano najaktywniejsze samorządy, które najlepiej korzystają z unijnych funduszy, koordynowanych przez samorząd województwa. Liderzy to gminy Opole, Kędzierzyn-Koźle, Nysa, Namysłów  i Pokój oraz powiaty krapkowicki i nyski. Liderom gratulujemy!

VR

Poniżej prezentacje konferencyjne:

1. RAPORT O ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA LATA 2008-2015…

2.1 DZIAŁALNOŚĆ OROT ORAZ UMWO W OBSZARZE TURYSTYKI I PROMOCJI REGIONU.PREZENTACJA TRANSGRANICZNYCH PROJEKTÓW PROMOCYJNYCH

2.2 DZIAŁALNOŚĆ OROT ORAZ UMWO W OBSZARZE TURYSTYKI I PROMOCJI REGIONU.PREZENTACJA TRANSGRANICZNYCH PROJEKTÓW PROMOCYJNYCH

2.3 DZIAŁALNOŚĆ OROT ORAZ UMWO W OBSZARZE TURYSTYKI I PROMOCJI REGIONU.PREZENTACJA TRANSGRANICZNYCH PROJEKTÓW PROMOCYJNYCH

3.PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020. ETAP REALIZACJI I PŁATNOŚCI

4. INTERREG VA REPUBLIKA CZESKA-POLSKA. PLANOWANE NABORY

5. RPO WO 2014-2020. W KTÓRYM MIEJSCU JESTEŚMY , CO PRZED NAMI

6. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I ZASADA KONKURENCYJNOŚCI

7. PROJEKTY PARTNERSKIE W RPO WO 2014-2020 – wyzwania dla realizatorów

8. PROJEKTY EDUKACYJNE NOWE PODEJŚCIE W RAMACH RPO WO 2014 – 2020 plan na 2017 r.

9. ROK 2018 – ROK JUBILEUSZOWY

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy