Komunikat specjalny

Herb Województwa Opolskiego

Zarząd Województwa Opolskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych opiniujących

Herb Województwa Opolskiego

Regionalne Święto Edukacji  –  laureaci nagród i stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego  2021 Zarząd Województwa Opolskiego przyznał doroczne Nagrody i Stypendia

Herb Województwa Opolskiego

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka na lata 2020 – 2022 przyznawana jest na dofinansowanie zadań   własnych gminy na małe projekty lokalne realizowane

Herb Województwa Opolskiego

Już od 13 do 24 września br.  można składać wnioski do programu stypendialnego Wspieramy najlepszych IV na rok szkolny 2021/2022.

Herb Województwa Opolskiego

Czas na zgłoszenia do kolejnej edycji konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego, organizowanego przez Zarząd Województwa Opolskiego od 2008 r.