Opolska pozytywna edukacja

W tej perspektywie unijnej, w programie Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027, około 500 milionów złotych samorząd województwa przeznacza na działania edukacyjne, kierowane do mieszkańców województwa opolskiego.  Oferta jest naprawdę szeroka.

Samorząd województwa opolskiego planuje, że „Opolska pozytywna edukacja” to wspieranie trzech obszarów działań:

1/ Obszar społeczności szkolnej, czyli nauczyciele – uczniowie – szkoły

To przede wszystkim zajęcia edukacyjne plus pomoce dydaktyczne, wsparcie idei edukacji włączającej i indywidualizacji nauczania, różnego rodzaju staże, kursy, szkolenia i studia podyplomowe, wspieranie nauczycieli i kadry zarządzającej, budowanie dobrostanu psychicznego, wsparcie infrastruktury opolskich szkół oraz stypendia dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Projekty:

 • “Opolskie szkolnictwo zawodowe” – Opolskie Centrum Edukacji
 • Marszałkowski Program Stypendialny dla uczniów szkół zawodowych i artystycznych województwa opolskiego – Departament Edukacji i Rynku Pracy UMWO
 • Kompetentne i kreatywne kształcenie ogólne – Opolskie Centrum Edukacji
 • Marszałkowski Program Stypendialny dla licealistów województwa opolskiego – Departament Edukacji i Rynku Pracy UMWO
 • Opolskie na rzecz szkolnictwa – Departament Edukacji i Rynku Pracy UMWO
 • Programy profilaktyczne Samorządu Województwa Opolskiego – m.in. Opolska Profilaktyka Szkolna “Pomoc ma Moc” i “Marszałkowskie wsparcie zdrowia psychicznego” – Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWO

2/ Obszar rynku pracy, czyli mieszkańcy, pracodawcy i ich pracownicy, organizacje pozarządowe

Najważniejsze działania to kursy i szkolenia zawodowe, studia podyplomowe, doradztwo zawodowe i prawne, wsparcie psychologiczne, pośrednictwo pracy, spotkania integracyjne, elastyczne formy zatrudnienia, wsparcie pracodawców i pracowników i kampanie edukacyjne.

Projekty:

 • Opolskie pracuje elastycznie – Wojewódzki Urząd Pracy
 • Centrum integracji cudzoziemców – Wojewódzki Urząd Pracy
 • Adaptacyjność pracodawców i pracowników – Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

3/ Obszar rozwoju potencjału osobistego, czyli wszyscy mieszkańcy od 15 roku życia i organizacje pozarządowe

To m.in. kursy i szkolenia już od 15 roku życia, studia podyplomowe, rozwijanie kompetencji  i zmiana ścieżki kariery, wsparcie inicjatyw społecznych, wsparcie rozwoju sektora pozarządowego, inicjowanie aktywności młodzież, wspieranie idei wolontariatu oraz edukacja obywatelska.

Projekty:

 • Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie – Wojewódzki Urząd Pracy
 • Opolskie kształcenie ustawiczne – Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
 • Europejski Budżet Obywatelski. Kształcenie ma znaczenie – Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego UMWO
 • Europejski Młodzieżowy Budżet Obywatelski – Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego UMWO

Opolska pozytywna edukacja – prezentacja z konferencji

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy